تصویر روز
ایاز اسماعیلی ایاز اسماعیلی
معاونت نیروی انسانی و سازماندهی (PER)
محمود اکبری محمود اکبری
معاونت فروش و بازاریابی (SAM)
مختار بخشیان مختار بخشیان
معاونت بهره برداری (OPE)
طهمورث جوانبخت طهمورث جوانبخت
معاونت اقتصادی و مالی (ACF)
احمد سعید بخش احمد سعید بخش
کارشناسی ارشد - مهندسی مکانیک
معاونت اجرای پروژه ها (EPR)
محمدیاسر طیب نیا محمدیاسر طیب نیا
معاونت خرید (PUR)
منوچهر نیک فر منوچهر نیک فر
معاونت فناوری (TEC)
رضا یزدخواستی رضا یزدخواستی
رضا یزدخواستی دارای فوق لیسانس تحقیق در عملیات، لیسانس بازرگانی و لیسانس مهندسی مکانیک است.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت‌ها (SIN)

تعداد بازدید : 10349
6/10 (تعداد آرا 67 نفر )