تصویر روز
عباس اکبری محمدی عباس اکبری محمدی
معاونت نیروی انسانی و سازماندهی (PER)
محمود اکبری محمود اکبری
معاونت فروش و بازاریابی (SAM)
مختار بخشیان مختار بخشیان
معاونت بهره برداری (OPE)
طهمورث جوانبخت طهمورث جوانبخت
معاونت اقتصادی و مالی (ACF)
احمد سعید بخش احمد سعید بخش
کارشناسی ارشد - مهندسی مکانیک
معاونت اجرای پروژه ها (EPR)
رضا یزد خواستی رضا یزد خواستی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و مدیریت بازرگانی مجتمع صنایع قائم رضا، عضویت در هیأت علمی دپارتمان ریاضیات کالج سنت پیترز؛ مهندس تولید در شرکت طراحی و بسته بندی کانسپت؛ کارشناس ارشد مهندسی مکانیک معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، مدیر بازرگانی شرکت تیام صفه و معاونت سرمایه و سهام شرکت سرمایه گذاری پرشیا قلز اسپادانا.
معاونت خرید (PUR)
سید مهدی نقوی سید مهدی نقوی
معاونت فناوری (TEC)
علیرضا میرمعصومی علیرضا میرمعصومی
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت‌ها (SIN)
محمد یاسر طیب نیا محمد یاسر طیب نیا
معاون امور معادن (MIN)

تعداد بازدید : 13242
6/10 (تعداد آرا 67 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی