تصویر روز
کسب رکورد ماهانۀ تولید آهن اسفنجی در ناحیۀ آهن‌سازی


تلاشگران ناحیۀ آهنسازی در سال جهــــــش تولیـــــد در ادامـــــۀ عمـــــــلکرد موفقیتآمیز این ناحیه با همت و تلاش مضاعـــــف مـــــوفق شدند تولیـــــد آهن اسفنجی در مجموع واحدهای احیا مستقیم را به 716 هزار و 500 تن افزایش دهند.
 
مدیر ناحیۀ آهنسازی ضمن تأیید این خبر افزود: در مگامدولهای احیا مستقیم شهید خرازی نیز رکورد تولید 255 هزار و 700 تن به ثبت رسید.
داریوش رشیدی رکورد قبلی تولید آهن اسفنجی در مجموع واحدهای احیا مستقیم را 711 هزار و 500 تن و رکورد پیشین واحد شهید خرازی را 251 هزار و 600 تن و مربوط به فروردینماه سال جاری اعلام کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط سخت مقابله با ویروس کرونا تأمین سلامت نیروی انسانی و رعایت پروتکلهای مقابله با این بیماری در اولویت بوده است، از برنامهریزی حسابشده برای تأمین گندلۀ مناسب، کاهش توقفات و افزایش بهرهوری با پشتیبانی و همکاری کارکنان واحدهای گندلهسازی، انباشت و برداشت، برنامهریزی و همچنین از همدلی مدیریت و کارکنان بهعنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار در کسب این موفقیت یاد کرد.
مدیر ناحیۀ آهنسازی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه بیشترین میزان تولید آهن اسفنجی کشور مربوط به فولاد مبارکه است، در همین زمینه از تلاش تمامی کارکنان ناحیۀ آهنسازی، پیمانکاران و واحدهای سرویسدهنده و پشتیبانی و همچنین حمایتهای مدیریت ارشد شرکت تشکر و قدردانی کرد


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 152
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی