تصویر روز
پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه احداث پستهای فشارقوی شماره ۲


این خبر را مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان داد و با اشاره به اینکه توسعه شبکه های زیرساختی انرژی و سیالات یکی از وظایف تعریف شده مدیریت کلان افزایش ظرفیت تولید میباشد، تأکید کرد: تأمین پایدار انرژی و حاملهای انرژی طرح های توسعه، پیش از راهاندازی واحدهای تولیدی باید انجام تا بستر لازم برای افزایش ظرفیت فراهم شود.
علیرضا استکی افزود: بهمنظور تغذیه بارهای الکتریکی محدوده توسعه فولاد شماره دو (طرح شهید خرازی) در ابتدای دهه ۹۰ مگا مدول های شهید خرازی راه اندازی شدند که با توجه به فراهم نبودن پست های فشارقوی بالادستی، این مگا مدولها بهصورت موقت به شبکه برق زیر سقف متصل شدند که همین امر باعث افزایش ریسک بهرهبرداری از شبکه برق موجود شد.
وی با اشاره به این مطلب که طرح ایجاد واحد نورد گرم شهید خرازی و واگذاری مسئولیت تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز این طرح و همچنین اجرای پستهای تبدیل گاهی و سوییچ گیرهای موردنیاز به مدیریت اجرای پروژه های انرژی و سیالات واگذار شد، اضافه کرد: به منظور جلوگیری از وارد آمدن هرگونه خلل در روند اجرای توسعههای شرکت، عملیات اجرایی طرح پس از انتخاب پیمانکار از بهمنماه سال ۱۳۹۳ آغاز شد.
مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان در همین خصوص ادامه داد: با هماهنگی وزارت نیرو مقرر شد در مجاورت پست ۴۰۰ کیلوولت فولاد مبارکه، یک دستگاه پست کلیدزنی OUTDOOR توسط فولاد مبارکه ساخته شده و تحویل شرکت برق منطقهای اصفهان شود. همچنین خطوط ۴۰۰ کیلو ولت منشعب از شبکه سراسری نیز در حال اجراست تا به پست برق اصفهان متصل شود، ضمن اینکه پست تبدیل گاهی گازی فولاد مبارکه نیز از همین پست تغذیه می گردد.
وی با ذکر این مطلب که این پست نقش حیاتی در تغذیه مصارف جدید فولاد مبارکه به عهده دارد، گفت: تجهیزات و کمپارتمنتهای گازی پست ۴۰۰ کیلوولت از شرکت زیمنس آلمان و ترانسفورماتورهای قدرت آن توسط شرکت ایران ترانسفو با ظرفیت هر یک ۲۵۰ مگا ولتآمپر با نسبت تبدیل ۳۰.۵/۶۳/۴۰۰ کیلوولت تأمین شده است.
استکی بیان کرد: این ترانسفورماتورها تغذیه باسبارهای اصلی ۶۳ کیلوولت پست ۲ MIS که یک پست INDOOR میباشد را به عهده دارند.
وی تصریح کرد: به منظور کمک به پایداری شبکه برق زیر سقف که در چندین مرحله افزایش ظرفیت از ۲.۴ به ۵.۴ را داشته و شرایط نسبتا پرباری را تحمل میکند، برخی بارهای شبکه از جمله بار پست احیا مستقیم شماره ۱ RED و کورههای شماره ۷ و ۸ فولادسازی به پست جدید ۲ MIS منتقل میگردند.
مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات فولاد مبارکه روند اجرای این پروژه را رو به رشد و مطلوب دانست و افزود: در همین راستا پست کلیدزنی برق منطقهای نیز با همکاری شرکت برق و با اولویت تهیه تجهیزات، از محل شرکتهای سازنده داخلی دارای پیشرفت مطلوبی است؛ ضمن اینکه برخی از تجهیزات برای نخستین بار در کشور بومیسازی و تولید شدهاند که خود به توسعه محصول و ایجاد دانش فنی برای سازندگان داخلی کمک شایانی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فولاد مبارکه همواره بر حفظ محیطزیست تأکید داشته است، برای احداث تجهیزات این پروژه در آرایش و چیدمان پستها بهگونهای بازنگری انجام شد که از قطع شدن ۲۰۰۰ اصله درخت ۲۰ ساله فضای سبز شرکت در محدوده ضلع جنوبی فنس و وارد آمدن بیش از ۴ میلیارد تومان خسارت اقتصادی جلوگیری به عمل آمد.
استکی با ذکر این مطلب که این پروژه بیش از ۲۳۰۰ تن اسکلت فلزی و افزون بر ۳۰ هزار مترمکعب بتونریزی داشته است، تصریح کرد: به دلیل نوع سازهها و نیروگاهی بودن طرح، از همکاری شرکتهای داخلی همکار در ساخت و نصب سازه فلزی بهره گرفته شده است. وی در ادامه به تأمین دیماند برق مورد نیاز طرح اشاره کرد و با بیان اینکه در فاز اول نزدیک به ۴۰۰ مگاوات دیماند از شبکه سراسری خریداری و استفاده خواهد شد، افزود: در فاز نهایی بهتدریج از منابع معتبر و مطمئن، تأمین دیماند صورت خواهد گرفت؛ این در حالی است که ظرفیت پست در فاز اول ۵۰۰ مگا ولتآمپر و در فاز نهایی تا ۱۵۰۰ مگا ولتآمپر قابل افزایش خواهد بود که این میزان توان، توسط تونلهای زیرزمینی کابل به مصارف واحدهای تولیدی منتقل خواهد شد.
مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات فولاد مبارکه ضمن مفید خواندن تجارب ارزشمند دوران بهرهبرداری در رفع موانع و مشکلات در اغلب بخشهای کاری اظهار امیدواری کرد: با بهرهبرداری از این پروژه، روند پایداری شبکه فوق توزیع برق فولاد مبارکه افزایش یابد و برق واحدهای جدید بهموقع تأمین شود.
وی مدتزمان واقعی برآورد شده برای اجرای این طرح را با توجه به شرایط و موقعیت محل سه سال برشمرد و گفت: با توجه به اینکه پروژه فوق پیش نیاز رسیدن به تولید ۷.۲میلیون تن است، پیشبینی میشود سرمایهگذاری انجام شده در این پروژه به سرعت به شرکت فولاد بازگردانده
شود .
استکی در خـــاتمه از مساعـــدت و همــکاری معاونتهــــای اجــــرای پروژههــــا، بهرهبرداری و مدیریــــــتهای انــــرژی و سیـــــالات، بازرسی فنی، آزمایشگاه مرکزی، آزمایشگاههای رنگ و ساختمان، مهندسی صنایع، اتوماسیون، ایمنی و آتشنشانی، فولادسازی، مخابرات، تعمیرگاه و تعمیرات مرکزی، تأمین بتــــون و مجموعه قراردادهــای خــــرید، کنتــرل مــواد و انبارها، حمل و نقل و همچنین از مشارکت شرکــتهای احیــا فرآینـــد و صفانیکو بهعنوان پیمانکار و دستگاه نظارت فنی و مهندسی فولاد در اجرای بهینه طرح قــدردانی کرد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 1175
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )