تصویر روز
واگذاری ساختمان سابق بهداری فولاد مبارکه به ادارۀ بهزیستی شهرستان مبارکه


تخصیص ساختمان سابق بهداری فولاد مبارکه در شهرک صفائیه برای احداث آسایشگاه سالمندان؛ کاری ماندگار از فولاد مبارکه
به گزارش خبرنگار فولاد، در این مراسم دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه به موازات اقدامات خود در زمینۀ تولید اقتصادی و تلاش برای توسعۀ صنعت فولاد کشور، که این دو نیز چیزی غیر از خدمت به جامعه و مردم نیست، همواره به مسئولیتهای اجتماعی به مثابۀ یک امر مقدس پرداخته است. فولاد مبارکه بیش از ۳۵۰ هزار فرصت شغلی، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در کشور ایجاد کرده است و مشغول به کار شدن این میزان نیروی انسانی میتواند از بروز بسیاری از ناهنجاریها و جرائم اجتماعی جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون اثربخشی فولاد مبارکه تا دورترین نقاط مرزی و یکی از محرومترین مناطق کشور، یعنی مرز افغانستان در منطقۀ سنگان خراسان گسترش یافته است، گفت: فولاد مبارکه برای تأمین مواد اولیۀ خود در منطقه سنگان، اقدام به سرمایه گذاری و راه اندازی دو کارخانۀ ۵ میلیون تنی کنستانتره و گندله سنگ آهن کرده است که به لطف خداوند، طی چند روز آینده، بخشی از این سرمایه گذاری با ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی برای جوانان نجیب آن منطقه به بهره برداری خواهد رسید.
سبحانی خاطرنشان کرد: هیچ لذتی بالاتر از این نیست که برای جوانانی که ممکن است به دام قاچاق یا اعتیاد گرفتار شوند، فرصت شغلی فراهم کنیم. جوانان نجیبی که به محض اینکه صاحب شغل میشوند، تشکیل خانواده میدهند و چند نفر دیگر را بر سر سفرۀ خود می نشانند و این فرایند، بزرگترین عبادت است.
وی خدمت به جامعه را توفیقی برای هر شخص دانست و افزود: اعتقاد شخصی بنده این است که در بحث مسئولیتهای اجتماعی، پیشگیری مقدم بر درمان است. اگر بر توسعۀ اقتصادی و صنعتی تأکید میکنیم، برای آن است که با ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر، از تعداد بیکاران بکاهیم. با کار و تلاش میتوانیم با بیکاری، که منشأ بسیاری از بزه های اجتماعی است، مبارزه کنیم.
مدیرعامل فولاد مبارکه تصریح کرد: وقتی به آمار و دلایل گرفتاری برخی از هموطنان در زندانها توجه میکنیم، درمی یابیم ریشۀ بخش اعظمی از این گرفتاریها در فقر اقتصادی است؛ بنابراین، اگر کار، تولید و تلاش رونق یابد، آن وقت خواهیم دید که فقر اقتصادی، فرهنگی و ناهنجاریهای اجتماعی ریشه کن خواهد شد.
او در ادامۀ سخنان خود گفت: مسلما بهترین حالت برای هر خانواده این است که همۀ افراد آن خانواده، اعم از سالمندان و فرزندان، در کنار هم باشند و هیچ فرزندی والدین خود را گوشه نشین خانۀ سالمندان نکند؛ اما بعضا به دلیل مشکلات اقتصادی، محدودیت فضا در منازل مسکونی یا اقامت در خارج از کشور، فرزندان نمی توانند از پدر و مادر خود نگهداری کنند. وجود مراکز نگهداری از سالمندان به منظور حفظ شأن آنها اجتناب ناپذیر است.
مدیرعامل فولاد مبارکه توجه و مشارکت فولاد مبارکه در توسعۀ ورزش و اماکن ورزشی استان را یکی دیگر از رویکردهای این شرکت برای جلوگیری از توسعۀ بزهکاری در جامعه دانست و تصریح کرد: در فرهنگ و باورهای ما چنین آمده است که عقل سالم در بدن سالم است؛ بنابراین، فولاد مبارکه سرمایه گذاری در بخش ورزش را نیز به مثابۀ اقدامی پیشگیرانه از شکلگیری و رواج بزه و ناهنجاریهای اجتماعی در دستور کار خود قرار داده و در آن سرمایه گذاری کرده است.
دکتر سبحانی در بخش پایانی سخنان خود تخصیص ساختمان سابق بهداری صفائیه به احداث آسایشگاه سالمندان را کاری ماندگار از فولاد مبارکه دانست و ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این بنا، که مساحت عرصۀ آن ۵۰۰۰ متر و مساحت زیربنای آن حدود ۲ هزار متر است، شرایطی فراهم شود که با همکاری مدیریت بهزیستی و سایر خیرین، سالمندان منطقه در فضایی آبرومند و عزتمندانه به زندگی خود ادامه دهند.
این امر بسیار ارزشمند است که مدیرعامل فولاد مبارکه احترام به بشریت و جامعه را مافوق بر فعالیتهای صنعتی و تکنولوژیکی خود میداند
در ادامۀ این مراسم، نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در بخش نخست سخنان خود، از واگذاری ساختمان سابق بهداری فولاد مبارکه در شهرک صفائیه به ادارۀ کل بهزیستی استان به عنوان یک اقدام مقدس یادکرد و گفت: ازآنجاکه در قرآن کریم به تکریم سالمندان سفارش زیادی شده است، این امر موجبات خوشنودی هرچه بیشتر خداوند را در پی دارد.
مهندس سعیدی با تأکید بر اینکه شرکت فولاد همواره در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود در کشور، به ویژه در منطقۀ مبارکه، اقدامات خوبی انجام داده است، تصریح کرد: این امر بسیار ارزشمند است که مدیرعامل این شرکت احترام به بشریت و جامعه را مافوق بر فعالیتهای صنعتی و تکنولوژیکی خود میداند و این باعث افتخار است. به یقین چنین اقداماتی باعث خیروبرکت بیشتر برای این شرکت و کارکنان آن خواهد بود.
وی ادامه داد: مسئولان نظام و مدیران صنایع باید امور خود را براساس نیازهای جامعه اولویت بندی کنند. این مهم است که در هر مقطع، برای اعتلای هرچه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نیازهای نظام، شناسایی و اولویت بندی شوند و دلسوزان کشور دربارۀ آنچه بیشتر موردنیاز کشور است و ممکن است بحران ایجاد کند، موارد لازم را پیش بینی کنند و در آن مسیر قدم بردارند.
نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات عمدۀ کشور در شرایط کنونی، مشکلات فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی است، افزود: برای حل مشکل و معضل بیکاری باید شغل ایجاد کنیم؛ از این رو، از مدیرعامل فولاد مبارکه و زیرمجموعه های این شرکت درخواست میکنیم با رعایت استانداردهای زیست محیطی، همچنان در توسعۀ صنعتی کشور با تلاش مضاعف نقش آفرینی کنند.
وی با تأکید بر اهمیت وجود مکانهایی مناسب برای نگهداری سالمندان ادامه داد: با توجه به مطالعات علمی و نیازسنجی انجام شده، آمارها نشان میدهد ۱۵ درصد جمعیت کشور در ۲۰ سال آینده سالمند خواهند بود؛ بنابراین، احداث چنین مکانهایی در همۀ استانهای کشور ضروری به نظر میرسد. امیدواریم با همت سازمان بهزیستی و همیاری سایر خیرین در این راه به نتایج مطلوبی برسیم.
سعیدی افزود: در قانون برنامۀ ششم تلاش شده است که قوانین حمایت از سالمندان، جدیتر بررسی شود؛ اما چون از پایه به این امر مهم توجه کافی نشده است، در مقطع کنونی از نقطۀ مطلوب فاصلۀ زیادی داریم؛ ازاینرو، از بخش خصوصی درخواست کردهایم تا با کمک ادارۀ بهزیستی اقدامات شایستهای برای سالمندان انجام دهد. ضمن اینکه با توسعۀ مراکز نگهداری از سالمندان، گام مفیدی در مسیر ایجاد اشتغال نیز برداشته خواهد شد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود از زحمات مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه قدردانی کرد و گفت: یک کشور ایران داریم و یک فولاد مبارکه با برند جهانی. فولاد مبارکه برای همۀ ایرانیان باعث افتخار است. نباید فراموش کرد که صنایع بهاندازۀ خود توانستهاند در کشور اشتغال ایجاد کنند. همینکه صنعتی در این شرایط سخت اقتصادی دچار بحران نشود، مایۀ خوشحالی است. امیدواریم فولاد مبارکه و سایر صنایع با توسعۀ خود فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد کنند.
فولاد مبارکه به موازات توسعۀ خطوط خود، بهخوبی به مسئولیتهای اجتماعی نیز توجه داشته و اقداماتی در این راستا انجام داده است.
در همین رابطه، حجت الاسلام محمدی، امام جمعۀ شهر مبارکه افزود: تکریم بزرگان در جامعه، درواقع ترویج بزرگی در آن جامعه است. سالمندان و بزرگان یک جامعه با انتقال عواطف انسانی و دانش و تجربۀ خود به جوانان، نقش مهمی در ارتقای جوامع بر عهده دارند. بهترین حالت این است که فرزندان بهگونهای رشد کنند و بزرگ شوند که هیچگاه والدین خود را به خانۀ سالمندان نسپرند؛ ولی ازآنجاکه این امر بعضا به دلایلی اجتنابناپذیر است، ضرورت دارد مکانهایی وجود داشته باشد تا در آنها از سالمندان عزیز بهخوبی نگهداری شود و این کار بزرگی است که فولاد مبارکه آن را انجام داده است.
وی ادامه داد: از آنجا که فولاد مبارکه در همجواری شهرستان مبارکه است، این شرکت بهموازات توسعۀ خطوط خود، بهخوبی به مسئولیتهای اجتماعی نیز توجه داشته و اقداماتی در این راستا انجام داده است. همانطور که چندی پیش نیز این شرکت با احداث پایگاه امدادرسانی در سهراهی مبارکه اقدام ارزشمند دیگری در راستای خدمترسانی به مردم جامعه انجام داد.
این اقدامات به کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه منجر میشود
در ادامۀ این مراسم، دکترصادقی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، واگذاری ساختمان سابق بهداری صفائیه را به ادارۀ بهزیستی، یکی از دهها کار ماندگار فولاد مبارکه دانست و تصریح کرد: اساسا فولاد مبارکه در سطح کشور، یک برند مسئولیت اجتماعی شناخته میشود.
وی در همین رابطه با اشاره به اقدامات فولاد مبارکه در مرکز توانبخشی شهید مدنی زرین شهر، دیزیچه و کمکهای این شرکت به حوزۀ کودکان بیسرپرست و خانههای کودک و نوجوان، افزود: در سنوات اخیر، با حضور دکتر سبحانی، مدیرعامل این شرکت، فعالیتهای بسیار خوبی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی منطقه انجام شده است؛ تا جایی که فولاد مبارکه در بخشهایی از ورزش استان و همچنین از ورزش معلولان حمایت کرده است که این اقدامات به کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه منجر میشود.
صادقی اظهار کرد: ما با روند روبهرشد جمعیت سالمندان مواجه هستیم. بنا بر آمارهایی که اخیرا اعلام شده است، در حال حاضر فقط در استان اصفهان حدود ۴۵۰ هزار نفر سالمند زندگی میکنند و این روند به دلیل افزایش سطح امید به زندگی و سلامت جامعه، رو به افزایش است؛ بنابراین، اگر برای این امر برنامهریزی نکنیم، بدون تردید در آیندۀ بسیار نزدیک با مشکلات جدی در این بخش مواجه خواهیم شد.
وی با تأکید بر اینکه بدون شک بهترین مکان برای سالمندان کانون گرم خانواده است، تصریح کرد: به هیچ وجه هیچکس علاقهمند به اقامت سالمندان در خانۀ سالمندان نیست؛ اما به دلیل ضرورت جامعه، ادارۀ کل بهزیستی ایجاد فضایی مناسب برای این عزیزان را وظیفۀ خود میداند؛ زیرا در آموزههای دینی و باورهای فرهنگی ما نیز بر تکریم سالمندان تأکید فراوانی شده است. تا جایی که نبی مکرم اسلام(ص) در شأن سالمندان فرمودهاند: «سالمندان در بین خانواده ها و قوم خود مانند پیامبراناند در بین امت خویش.»
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ضمن قدردانی از دکتر سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه و سایر کارکنان این شرکت افزود: فولاد مبارکه برای کشور ایران، در سطح بینالمللی مایۀ افتخار است. این شرکت در کنار مسئولیت اقتصادی و صنعتی خویش بهخوبی به مسئولیت اجتماعی نیز توجه داشته و دارد.
این مقام مسئول در استان اصفهان با بیان اینکه بنا بر آمار موجود، هماکنون ۱۳ هزار و ۶۷۳ نفر از شهروندان شهرستان مبارکه بالای ۶۰ سال سن دارند، بر لزوم توجه بیشتر به خانۀ سالمندان تأکید کرد و ادامه داد: در کنار اقدام ستودنی فولاد مبارکه، شایسته است سایر خیرین شهرستان نیز با تأسیس مؤسسۀ خیریه و فرزانگان برای سالمندان، در راستای تکمیل و توسعۀ این مراکز و خدمترسانی هرچه بیشتر و بهتر به سالمندان گام بردارند.
مشـارکـت فــولاد مبــارکـه در زمیـــــــــنۀ مسئولیتهای اجتماعی به شکلی فزاینده گسترش یافته است
در همین خصوص، دکترسلطانی، معاون فرماندار شهرستان مبارکه نیز تصریح کرد: امروز برای منطقۀ مبارکه و شرکت فولاد مبارکه روز بزرگی بود. فولاد مبارکه امروز با واگذاری این بنای بزرگ کار بسیار ارزشمندی انجام داد و ما به همین دلیل از دکتر سبحانی، مدیرعامل این شرکت و سایر کارکنان آن تشکر و قدردانی می کنیم.
وی در نظر گرفتن این بنا برای تأسیس مرکز نگهداری از سالمندان را باقیات صالحات برای همۀ کارکنان و مدیران این شرکت، از ابتدا تاکنون، دانست و تأکید کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد بودهایم که مشارکت این شرکت در زمینۀ مسئولیتهای اجتماعی، به ویژه در بخش مشارکتهای مالی و فرهنگی - ورزشی، به شکل فزایندهای گسترش یافته است.
گفتنی است در پایان این مراسم توافقنامۀ واگذاری ساختمان سابق بهداری فولاد مبارکه در شهرک صفائیه به ادارۀ بهزیستی شهرستان مبارکه به امضای دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه و دکترصادقی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان رسید.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 779
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )