تصویر روز
نوسازی ساختار نسوز کورۀ گندله‌سازی بدون حضور کارشناسان خارجی


رئیس واحد نسوز سایر نواحی گفت: کارشناسان تعمیرات نسوز شرکت فولاد مبارکه با همکاری بخشهای تولید و تعمیرات واحد گندلهسازی و شرکتهای داخلی توانستنــــــد ساختــــار نســــــوز کــــورۀ گندلهسازی را که 25 سال از عمر بهرهبرداری آن میگذشت، نوسازی کنند.
 
محسن زمانی با تأکید بر اهمیت تداوم تولید در شرکت و کشور گفت: با توجه به اینکه این کوره 25 سال بدون وقفه در مدار تولید قرار داشت، ساختار نسوزهای کورۀ مذکور در برخی نقاط حساس ازجمله نسوزهای سقف و دیوارۀ فایرینگ میب اید نیاز به تعمیر اساسی داشت.
وی با بیان اینکه قبل از سال 1396 شرکتهای خارجی برای انجام این تعمیرات بزرگ، توقف بلندمدت سهماهه را پیشبینی کرده بودند، گفت: ازآنجاکه شرکت فولاد مبارکه تأمین بخش عمدهای از نیاز بازار داخلی را بر عهده داشته و دارد، اعمال چنین توقفی با صرف این میزان وقت عملا غیرممکن بود، مرکز نسوز و تولید و تعمیرات واحد گندلهسازی از ابتدای سال 96 بدون حضور مشاوران خارجی جلسات مشترک و متعددی برای برنامهریزی و آمادهسازی برگزار کردند، تا در نهایت با ایجاد کارگروههای مختلف واحدهای نسوز و گندلهسازی و ایده گرفتن از نفرات اجرایی و متخصصان، راهکارهای عملیاتی کاهش زمان تعمیرات استخراج شد که برخی از آنها عبارتاند از: 1-نصب دو عدد شوت تخلیۀ ضایعات برای انتقال ضایعات نسوز؛ 2-استفاده از سیستم مکانیزه و حذف نیروی انسانی برای تخلیه و انتقال ضایعات نسوز با ساخت و نصب نوار نقاله؛ 3- ساخت ایستگاه پلتفرم مواد نسوز توسط واحد گندلهسازی؛ 4- ایجاد و ازدیاد مسیرهای ورودی و خروجی در قسمتهای مختلف کوره برای دسترسی راحتتر و سریعتر در انتقال متریال و تردد نفرات اجرایی؛ 5-هماهنگی و برنامهریزی دقیق برای جلوگیری از تداخل کاری تیمهای اجرایی مختلف با محوریت واحد گندلهسازی و واحدهای تعمیراتی دیگر.
رئیس نسوز سایر نواحی تصریح کرد: تصمیم نهایی برای تعویض ساختار نسوز این کوره طی چندین بخش در تعمیراتهای برنامهریزیشده بدون اضافه کردن زمان بیشتر از نقاط قوت این طرح بود.
 وی با تأکید بر اینکه این کار با هماهنگیها و آمادهسازی و همچنین تعامل واحد نسوز سایر نواحی با بخش تولید و تعمیرات واحد گندلهسازی و مشارکت پیمانکار نسوز شرکت برقآرا انجام شد، گفت: در تعمیرات برنامهریزیشدۀ 14روزه واحد گندلهسازی بخشهای موردنظر به مدت 8 روز در اختیار تیم نسوز قرارداده شد که خوشبختانه این کار مهم که طبق برآوردهای اولیه میبایست در یک شات دان 20روزه انجام میشد، در 6 روز با موفقیت به پایان رسید.
زمانی خاطرنشان کرد: علاوهبر این در این فرایند نکتۀ دیگری که بسیار حائز اهمیت است، روند منطقی گراف سرد کردن و گرم کردن کوره در مدتزمان 56 ساعت بود که به پیشنهاد واحد نسوز سایر نواحی بهخوبی توسط واحد  تولید گندلهسازی اجرا گردید و در این فرایند از وارد آمدن کوچکترین شوک حرارتی و آسیب به تجهیزات جلوگیری شد و کار راهاندازی با موفقیت به پایان رسید.
وی در ادامه افزود: از دیگر نقاط قوت این فعالیت میتوان به انجام کلیۀ فعالیتها در شرایط کاملا ایمن و به دور از هرگونه حادثه، بومیسازی مواد نسوز و تست موفقیتآمیز جرم پلاستیک، آجرهای برنر پورت با تنوع کیفیت و همچنین اضافه شدن چند شرکت تولیدی و خارج شدن از وضعیت تکشرکتی و استفاده از بلوک پیشساختۀ طرح جدید جایگزین واتر ژاکتها (لینتل خشک) نام برد که همۀ این موارد نهایتا منجر به کاهش هزینهها شده است.
محسن زمانی با تأکید براین که دستیابی به این مهم از طریق بهکارگیری تجربه و دانش فنی نهادینهشده در واحد مرکز نسوز و واحد گندلهسازی میسر شد، در همین راستا از مدیریت و کارکنان ناحیۀ آهنسازی، تولید و تعمیرات واحد گندلهسازی، مرکز تعمیرات نسوز و همچنین از شرکت فنی و مهندسی برقآرا در پروژۀ تعمیرات نسوز و پیمانکاران تعمیراتی تشکر و قدردانی کرد.
 
 
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 292
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی