تصویر روز
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه فولاد مبارکه در سمپوزیوم فولاد 97: ایمیدرو و فولاد مبارکه تعامل بسیار مؤثری دارند


خداداد غریبپور با تأکید بر نقش فولاد مبارکه در صنعت فولاد کشور خاطرنشان کرد: ایمیدرو و فولاد مبارکه ارتباط مؤثری دارند. موضوعات ایمیدرو و فولاد مبارکه بهخوبی در حال پیشرفت است و در یک کلام باید گفت، ایمیدرو و فولاد مبارکه تعامل بسیار موثری دارند.
وی در پاسخ به این سؤال که ایمیدرو برای حمایت از فولادسازان چه راهکارهایی در نظر دارد، اظهار کرد: با مشارکت صنعتگران و واحدهای بزرگ تولیدی، بانک مرکزی و نیز گمرک، جلسههای متعددی برگزار کردهایم که خوشبختانه تسهیلاتی ایجاد شده و همکاری خوبی هم از جانب بانک مرکزی شکل گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص راهکارهای حمایتی از فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: تأمین مواد اولیه یکی از مهمترین مسائل فولاد مبارکه است که خوشبختانه با همکاری خوب ایمیدرو با این شرکت فولادی این امر صورت پذیرفته و موضوعاتی همچون تسهیلات گمرکی و همکاری بانک مرکزی نیز در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: سایر موضوعات مطرحشده و موردنیاز شرکت فولاد مبارکه با ایمیدرو داخلی،  است که مدیران فولاد مبارکه عزم خود را جزم کردهاند و پای کار ایستادهاند؛ اما باید در نظر داشت که بخشی از مسائل به سایر نهادهایی بازمیگردد که تصمیماتشان در این زمینه مؤثر است.
وی درخصوص بـــــرگزاری بیست و یکمـــــین سمپوزیوم فولاد نیز بیان کرد: این یک رویداد علمی است؛ یعنی صنعتگران نیازهایشان را مطرح میسازند و محققان مقالات و دستاوردهای علمیشان را ارائه میکنند. آنچه مسلم است صنعت به نوسازی و استفاده از   فناوری های روز نیازمند  می باشد.
همچنین مهندس حمیدرضا عظیمیان در جریـــان بــــــرگزاری بیست و یکمـــــین سمپوزیوم فولاداظهار کرد: بهطور حتم تشکیل این سمپوزیومها برای تبادل اطلاعات، گفتوگوهای فنی و مهندسی، مذاکرات تجاری و انعقاد قراردادها بسیار مؤثر است.
وی با اشاره به اینکه در مذاکرات چهرهبهچهره و نزدیک، زمینۀ بسیاری از اتفاقهای بعدی شکل میگیرد، افزود: در برنامههای جنــــــبی همایـــــشها و رویدادهایی نظیر سمپوزیومها، کارشناسان میتوانند با ارائۀ مقالات علمی و تخصصی همگام با دانش روز و یافتههای علمی، از نزدیک آشنا شوند و تجارب مؤثر را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه یکی از محورهای این سمپوزیوم «اثرات رشد نامتوازن صنعت فولاد بر پایداری آن» بود و همین امر یکی از دغدغههای صنعت فولاد است گفت: با توجه به چالشهای مختلف اعم از تأمین مواد اولیه، مسئلۀ آب،  محیطزیست و تأمین تجهیزات خارجی بهتر است راه درست را با انضباط خاصی از ابتدا تا انتهای زنجیرۀ فولاد پیگیری کنیم. البته فولاد مبارکه همواره سعی کرده سهم خود را در مطالعه و ایجاد طرحهای متوازن و همگن بهخوبی انجام دهد که اجرای طرحهای توسعه در جنوب نیز مصداق همین امر است.
مهندس عظیمیان با اشاره به اینکه فولاد مبارکه در حال حاضر ۵۰ درصد فولاد موردنیاز کشور را تولید میکند گفت: متأسفانه در اثر تحریمها و محدودیتهای بینالمللی مشکلاتی بر سر راه صادرات فولاد کشور ایجاد شده و برای رفع این مشکلات و چالشها تلاشهای زیادی از مسیرهای مختلف در حال انجام است.
وی درخصوص بازار سرمایه و حضور فولاد مبارکه در این بازار بیان کرد: تولیدکنندگان فولاد ملزماند که براساس قیمت مکشوفه در بورس، کالای خود را به بازار عرضه کنند و این قیمتگذاری روند شفافی دارد و هر دو هفته یکبار در تالار بورس فلزات کشف قیمت میشود.
مدیرعامل فولاد مبارکه با بیان اینکه شرکت فولاد مبارکه از فرصت افزایش سرمایه در سه بخش نورد، تأمین مواد اولیه و تولید محصولات جدید بهرهمند خواهد شد، تصریح کرد: نورد، جریان دائمی و بدون وقفه تأمین مواد اولیه، محصولات جدید و  مسئولیتهای اجتماعی به ما دیکته میکند که برنامهریزی درستی داشته باشیم و منابع خود را بهدرستی هزینه کنیم.
مهندس عظیمیان با اشاره به اینکه بیتوجهی به رشد متوازن در حوزۀ مواد و منابع معدنی، مواد اولیه و حاملهای انرژی  صنعت فولاد را با مشکلاتی در آینده روبهرو میکند، بیان کرد: فولاد مبارکه برای رشد متوازن برنامهریزی مدونی دارد و خود را از نظرات کارشناسی در جامعۀ فولاد محروم نمیکند.
سرپرست روابط عمومی فولاد مبارکه نیز درخصوص اهمیت برگزاری چنین همایشهایی گفت: سمپوزیوم فولاد بهواقع آوردگاه محققان، استادان و مدیران و کارشناسان صنعت فولاد کشور است؛  این عزیزان در این فرصت گرد هم میآیند تا آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تجربیات علمی و فنی خود را ارائه کنند و در بهترین حالت با هم به اشتراک بگذارند.
ایرج ترابی در همین خصوص ادامه داد: بهجرئت میتوان گفت همایش بیستویکم در شرایط فعلی اقتصاد کشور از جایگاه و اهمیت خاصتری برخوردار است؛ چراکه انجام پژوهش و کارهای مطالعاتی در همۀ حوزهها بهویژه حوزۀ صنعت فولاد میتواند در  همافزایی دانش فنی و دستیابی به فناوریهای روز این صنعت مؤثر باشد.وی در ادامه به موضوع «اثرات رشد نامتوازن صنعت فولاد بر پایداری آن» اشاره کرد و گفت: تأمین مواد اولیه، ساخت حداکثری مواد مصرفی و قطعات موردنیاز این صنعت در داخل کشور و همچنین توجه بیشازپیش صنایع به مسئولیتهای اجتماعی از موضوعاتی است که برگزاری چنین همایشهایی میتواند در رشد آنها مؤثر واقع گردد.سرپرست روابط عمومی فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: در این همایش دوروزه، مدیرعامل فولاد مبارکه با حضور در پنل تخصصی سمپوزیوم و مدیران و کارشناسان این گروه در حوزههای بومیسازی، خرید، فروش و بازاریابی، فناوری، نیروی انسانی، بازار،  توسعه و اقتصادی و مالی  و با حضور مستمر در غرفۀ گروه فولاد مبارکه آخرین دستاوردهای علمی و فنی خود را با بازدیدکنندگان غرفه به اشتراک گذاشتند و راهکارهای استفادۀ حداکثری از سایر ظرفیتهای موجود در صنایع فولاد کشور را با سایر مدیران و صاحبان صنایع حاضر در سمپوزیوم مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 343
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )