تصویر روز
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان: فولاد مبارکه یک شرکت سرآمد است


مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در دیدار با معاون نیروی انسانی و سازماندهی، مدیر روابط عمومی و جمعی از مدیران مجموعۀ معاونت نیروی انسانی از فولاد مبارکه بهعنوان شرکتی سرآمد در تولید، اشتغال و رضایتمندی نیروی انسانی شاغل یاد کرد.
 
کامران کلانی، اجرای فرایندها و سیستمهای کارآمد در فولاد مبارکه را  از نقاط قوت این شرکت دانست و گفت: این فرایندها و سیستمها  از ابتدا  در این شرکت اجرا  و به کار گرفته شدهاند و این امر قابلتقدیر است.
وی تصریح کرد: نوآوری و استقرار این سیستمها علاوهبر موفقیت روزافزون شرکت، به ارتقای روابط کار و همچنین بهبود ارتباط میان فولاد مبارکه و این ادارۀ کل کمک میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان در ادامه افزود: در حوزۀ کارآفرینی، با تشکیل اتاق فکر میتوان به دستاوردهای جدیدی نائل شد؛ همانگونه که فولاد مبارکه تاکنون در بسیاری از حوزهها پیشقدم بوده است. ضمن اینکه این شرکت میتواند با ظرفیت علمی و تجربی قابلتوجهی که در اختیار دارد،  در  این زمینه نیز بیش از پیش یاریگر ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان باشد.
وی در ادامه گفت: ریلگذاری اشتغال باید صورت گیرد و فولاد مبارکه همانگونه که به موضوع اشتغال توجه ویژهای دارد، میتواند در این خصوص نیز راهگشا باشد.
کلانی تصریح کرد: در همۀ زمینههای یادشده شرکت فولاد مبارکه میتواند الگوی بسیار خوبی برای سایر سازمانها باشد.
در این دیدار که در دفتر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان صورت گرفت، اکبری محمدی معاون نیروی انسانی، ایرج ترابی مدیر روابط عمومی و جمعی از مدیران نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه نیز ضمن استقبال از توسعۀ همکاری با ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینههای همکاری هرچه بیشتر در  این حوزه را تشریح کردند.
اکبری محمدی به روابط و همکاریهای نزدیک بر محور قانون میان شرکت فولاد مبارکه و ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اشاره کرد و اقدامات فولاد مبارکه در محورهای توسعه و اجرای پروژههای جدید خصوصا احداث خط نورد گرم ۲، بومیسازی قطعات، تجهیزات و فرایندها و سرمایهگذاری و  همچنین تحقیقات و اقدامات ریسکپذیر صنعت فولاد  را  رویکردهای این شرکت در  زمینۀ  توسعۀ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور دانست و خواستار همکاریهای بیشتر در این زمینه شد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 106
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی