تصویر روز
مدیرعامل فولاد مبارکه: دستاوردهای فولاد مبارکه برای جهان اسلام امیدبخش است


مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، در اختتامیۀ همایش بینالمللی آیندۀ جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ که در دانشگاه تهران برگزار شد، اقدامهای شرکت فولاد مبارکه در شرایط فعلی منطقه و جهان اسلام را امیدبخش دانست.
 
وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه مولود انقلاب اسلامی است و در بخش صنعت و تولید کالای استراتژیک تاکنون پیشرفتهای ویژهای داشته است تصریح کرد: در سال ۱۳۵۷ کشور ما ۶۰۰ هزار تن تولید داشت و ۴ میلیون تن فولاد وارد میکرد؛ درحالیکه امروز در چهلسالگی انقلاب اسلامی، صنعت فولاد ایران اسلامی با ۳۲ میلیون تن ظرفیت نصبشده، به تولید واقعی ۲۵ میلیون تن دست یافته است.
مدیرعامل فولاد مبارکه ارتقای جایگاه ایران در بین دیگر کشورهای تولیدکنندۀ فولاد جهان را ثمرۀ تلاش جهادگران عرصۀ صنعت دانست و افزود: در سال ۱۳۵۷ رتبۀ تولید فولاد ایران در جهان سیوپنجم بود که امروز به رتبۀ دهم ارتقا یافته است.
عظیمیان گفت: فولاد مبارکه بهعنوان مولود انقلاب اسلامی در حال حاضر با 10.2 میلیون تن تولید، ۵۰ درصد تولید کشور را در اختیار دارد و توانسته از سنگ تا رنگ را جامۀ عمل بپوشاند و زنجیرۀ تولید فولاد را در خود کامل کند.
وی قرار گرفتن نام فولاد مبارکه در فهرست تحریمها را اقدامی ظالمانه خواند و خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه در ۲۷ مهرماه سال گذشته در فهرست تحریمها قرار گرفت. این اقدام نشاندهندۀ این است که فولاد مبارکه نقش بسیار بزرگی در صنعت و اقتصاد ایران دارد و آمریکا برای بهزانو درآوردن اقتصاد ایران فولاد مبارکه را در فهرست تحریمها قرار داده است.
مهندس عظیمیان ادامه داد: در حال حاضر فولاد مبارکه یک درصد GDP کشور و ۵ درصد از GDP صنعت را در اختیار دارد و با پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات، ردیف اول در بین شرکتهای تولیدی و  ردیف دوم در شرکتهای بورسی را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: مدیران و کارکنان فولاد مبارکه در همۀ قسمتهای کارخانه، همقسم شدهاند تا اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید متوقف شود. در حقیقت کارکنان فولاد مبارکه و آنهایی که بهصورت غیرمستقیم با این بنگاه اقتصادی سروکار دارند، خانوادهای ۳۵۰ هزار نفری را تشکیل میدهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در این همایش، از ارتباط فولاد مبارکه با دانشگاه بهعنوان یک مزیت یاد و اضافه کرد: در فولاد مبارکه دهها قرارداد مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاههای کشور منعقد شده تا از توان و تخصص جامعۀ علمی بهره برده شود. یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ شرکت استفاده از توان حداکثری شرکتهای سازندۀ داخلی و بومی است؛ تاآنجاکه توانستهایم بیش از 80 درصد قطعات موردنیاز خود را بومیسازی و از داخل کشور تأمین کنیم. این موفقیت بزرگ حاکی از وجود نیروهای متخصص و متعهد در ایران اسلامی است.
وی در ادامه از میزان مصرف دو عنصر سیمان و فولاد در کشورها بهعنوان شاخصهای توسعه یاد و اضافه کرد: کشور ما در صادرات سیمان و فولاد به دستاوردهای خوبی نائل شده است.
مدیرعامل فولاد مبارکه در پایان با تأکید بر اینکه بسیاری از مردم ایران سهامدار فولاد مبارکهاند و فواید فولاد مبارکه به ۸۰ میلیون شهروند ایرانی میرسد خاطرنشان کرد: این امر برای کارکنان فولاد مبارکه باعث افتخار است و برای حفظ این عزت و سربلندی همچنان تلاش خواهیم کرد.
 جهان اسلام نیازمند استراتژی مقاومت در برابر سلطه است
یحیی رحیم صفوی، مشاور مقام معظم رهبری، دیگر سخنران این همایش با اشاره به معضلاتی که در پی فقدان استراتژی مقاومت در کشورهای اسلامی پدید آمده، اظهار کرد: مسلمانان نیازها و علایق مشترکی دارند و این امر ما را به استراتژی واحدی در سطح بینالملل سوق میدهد؛ باید این استراتژی را در عرصههای مختلف در پیش بگیریم تا توفیق عملی در پیش داشته باشیم.
مشاور مقام معظم رهبری افزود: این حادثهای تلخ است که بسیاری از اتفاقات در جهان اسلام را غربیها رقم میزنند و برای مدتی بعد از قرارداد سایکس پیکو، حاکمان سرزمینهای اسلامی غربیها بودند و سرزمینهای مسلمانان را بین خود تقسیم کرده بودند.
صفوی بیان کرد: برندۀ اختلاف در کشورهای مسلمان، دشمنان هستند. دشمنان حتی امنیت را در کشورهای اسلامی تجاری کردهاند؛ تا از این کشورها برای تأمین امنیتشان که خود آن را به مخاطره انداختهاند مطالبۀ اقتصادی داشته باشند.
رحیم صفوی گفت: کشورهای اسلامی حدود ۶۰ درصد از منابع انرژی جهان را در اختیار دارند، اما ازلحاظ اقتصادی بهخوبی توسعه پیدا نکردهاند؛ درحالیکه سایر کشورها برای پیشرفت اقتصادی خود و برای تأمین انرژی نیازمند کشورهای مسلماناند.
 اتلاف منابع در حکومت مهدوی رخ نمیدهد
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز  در اختتامیۀ همایش بینالمللی «آیندۀ جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ شمسی» اظهار کرد: شاید عنوان این همایش متضمن این باشد که آیندۀ جهان اسلام مبهم است؛ اما آینده برای مسلمانان و شیعیان کاملا روشن است که همان تشکیل حکومت مهدوی با تمام مختصات آن است.
دژپسند اظهار کرد: نگاهی اجمالی به وضعیت موجود ما را به تأمل وامیدارد که چقدر با وضعیت مطلوب فاصله داریم. جامعۀ مهدوی جامعۀ مطلوب ماست. در این جامعه، هم عدالت و هم حمد و سپاس به معنای واقعی کلمه محقق میشود. در این راستا جامعهای پر از فراوانی و رفاه انسانی و اجتماعی خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در صدر همۀ این موارد به کمال رسیدن کرامت انسانی است. انسان مهدوی، انسانی کاملا در مقام عبودیت و حمد و سپاس از آن چیزی است که خداوند خلق کرده است. در این جامعه همه برای بهترین استفاده از آنچه خداوند خلق کرده است، قیام میکنند و اتلاف منابع رخ نمیدهد.وی با تأکید بر اینکه روند رشد و توسعه در جهان اسلام مطلوب نیست گفت: باید از آنچه داریم بهخوبی بهره ببریم. سهم ما ازنظر مساحت، جمعیت و در منابع خدادادی بسیار زیاد است، اما نقشآفرینی ما در بازار جهانی کم است و نسبت درآمد سرانۀ ما با درآمد سرانۀ جهانی تفاوت دارد.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 603
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی