تصویر روز
مدیرعامل فولاد مبارکه خبر داد: رشد 16.2 درصدی تولید فولاد و افزایش 32 درصدی درآمد فروش فولاد مبارکه


در سهماهۀ نخست سال 1399 تلاش مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه به بار نشست و به ثبت رکوردهای تولید در نواحی آهنسازی، فولادسازی و ریختهگری مداوم، نورد گرم و سرد فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا منجر شد و در پی تلاش همهجانبۀ کارکنان، در بازۀ زمانی مذکور درآمد این شرکت 32 درصد رشد داشت.
 
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه در این خصوص گفت: از ابتدای سال جاری و پس از اینکه رهبر معظم انقلاب شعار «جهش تولید» را در دستور کار تولیدکنندگان و صنعتگران کشور قرار دادند، با توجه به اهداف ترسیمشدۀ سال 1399 در فولاد مبارکه، همۀ مدیران و کارکنان شرکت عزم خود را جزم کردند تا همانند سالهای گذشته راهبرد ایشان را جامۀ عمل بپوشانند و در شرایط تحریم، شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت، اقتصاد کشور را یاری کنند.
وی در تشریح کسب این موفقیتها گفت: در بخش تولید فولاد خام، فولاد مبارکه در سهماهۀ ابتدایی سال، به همت همکاران این حوزه توانست یکمیلیون و 896 هزار و 191 تن تختال تولید کند که این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (یکمیلیون و 631 هزار و 812 تن) حاکی از رشد 16.2 درصدی است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین حداکثری انواع محصولات فولادی تخت برای کشور افزود: علاوهبر تلاش همکاران ناحیۀ نورد گرم فولاد مبارکه، همکاران بلندهمت مجتمع فولاد سبا هم در بهار سال جاری خوش درخشیدند و توانستند در بخش کلاف گرم با 9 درصد رشد تولید نسبتبه مدت مشابه سال قبل (340 هزار و 26 تن) به رکورد تولید 370 هزار و 668 تن دست یابند. ضمن اینکه همکاران این مجتمع همچنین در سهماهۀ نخست سال جاری 2 میلیون و 441 هزار و 342 تن آهن اسفنجی تولید کردند و توانستند نسبت به مدت مشابه سال قبل (2 میلیون و 328 هزار و 481 تن) رشد 4.8 درصدی را به ارمغان آورند.
عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به میزان درآمد ناشی از فروش محصولات این شرکت در سهماهۀ ابتدایی سال 1399 اشاره و تصریح کرد: فروش این شرکت در مدت یادشده با رشد 32 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 126 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی با تأکید بر افزایش 31 درصدی فروش فولاد مبارکه در خردادماه 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود: میزان فروش در این ماه به بیش از 49 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه به فروش مقداری این شرکت در سهماهه ابتدایی سال جهش تولید اشاره و اضافه کرد: در سهماهۀ نخست امسال یکمیلیون و 248 هزار تن محصولات گرم، 364 هزار تن محصولات سرد، 74 هزار تن انواع محصولات پوششدار و 236 هزار تن از دیگر محصولات و درمجموع 2 میلیون و 22 هزار تن محصولات شرکت به فروش رسیده است.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه تأکید کرد: به یاری خداوند و باهمت همۀ مدیران و کارکنان گروه در سال جهش تولید همۀ اهداف ترسیمشده در تولید، اجرای توسعهها و روند روبهرشد فناوری گروه فولاد مبارکه محقق خواهد شد و تمامی سهامداران و ذینفعان بیشازپیش از دارا بودن سهام شرکت منتفع خواهند شد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 128
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی