تصویر روز
مدیرعامل شرکت توکاریل خبر داد: حمل بارِ فولاد مبارکه با تمام ظرفیت و رکوردشکنی در سال 1399


تأمین قطعات از تولیدکنندگان داخل و خارج، جذب و آموزش و تربیت نیروهای جوان تحصیلکرده در رستههای مرتبط، توسعۀ ناوگان ریلی، توسعۀ نیروی کشش، توسعۀ مجموعه تعمیرگاهی، جذب مشتریان جدید بر اساس مازاد نیاز فولاد مبارکه و در نهایت ورود به بازار بار ترانزیت بخشی از استراتژیهای هفتگانه شرکت توکاریل در سال 1399 است.
 
این مطلب را محسن سعیدبخش، مدیرعامل شرکت توکاریل گفت و تصریح کرد: توکاریل روی ریل پیشرفت است.
آنچه میخوانید ماحصل گفتوگوی خبرنگار فولاد با ایشان است. با ما همراه باشید تا با بخشی از دستاوردهای این شرکت در سال 98 و برنامههای راهبردی آن در سال 99 بیشتر آشنا شوید.
دربارۀ دستاوردهای اخیر شرکت توکاریل توضیح دهید.
کارکنان، مدیران و هیئتمدیرۀ شرکت توکاریل با عزم راسخ به سهم خود همواره در تلاش بوده  و هستند تا بتوانند در سال 99 که سال «جهش تولید» نامگذاری شده، اهداف و برنامهها و استراتژیهای شرکت را برای حفظ منافع سهامداران محترم و جایگاه شرکت، بهمنظور توسعۀ دانشمحور، سوددهی و افزایش بهرهوری  محقق سازند  و نهایتا نقش مهمی در رشد و افزایش توان صنعت حملونقل ریلی کشور و همراهی با صنعتگران عرصۀ تولید فولاد کشور، یعنی عزیزان فولاد مبارکه ایفا کنند.
در سال 96 تا 98 خوشبختانه قرارداد تحویل 209 دستگاه واگن لبهبلند ششمحوره 100 درصد محقق شد و این دستگاهها به ناوگان 1666 واگنی توکاریل پیوست. همچنین 95 دستگاه واگن لبهکوتاه 19 متری چهارمحوره به ناوگان توکاریل افزوده شد. علاوه بر این، قرارداد 20 دستگاه لوکوموتیو map24  (ساخت شرکت مپنا) با حمایت مدیرعامل محترم فولاد مبارکه منعقد گردید که در شرف تحویل است. جذب و آموزش 69 نفر از نیروهای جوان و تحصیلکرده در رشتههای مرتبط نیز انجام شد که 40 نفر پس از اخذ مدرک، مشغول به کار شدند و 29 نفر در رسته لکوموتیورانی در حال طی دورۀ آموزشی هستند. از اهم فعالیتهای شرکت در سال 98 میتوان به این موارد اشاره کرد: کسب رتبۀ 157 از بین 500 شرکت برتر کشور، پرداخت سود سهامداران محترم بر اساس تقویم اعلامی، حفظ جایگاه برتر در بین شرکتهای ریلی، اخذ گواهینامههای
9001:2015 ISO  مدیریت کیفی، 14001:2015 ISO مدیریت زیستمحیطی و 45001:2018 ISO مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، کسب رتبۀ اول بهرهوری در راهآهن جمهوری اسلامی، کسب رتبۀ دوم شفافیت در بین شرکتهای فرابورسی، حمل 7.5 میلیون تن بار معدنی (کنسانتره و گندله) از معادن سنگان، چادرملو، بافق به فولاد مبارکه و سبا، خرید 70 ست ترمز کنور آلمان و 1000 چرخ واگن، حفظ ضریب آمادگی بیش از 95 درصد واگنها، انجام تعهدات قراردادی، حفظ جایگاه برتر در راهآهن جمهوری اسلامی ایران با همراهی و همفکری شرکتهای هلدینگ توکاریل.
خوشبختانه در حال حاضر شرکت با 1945 واگن و ضریب آمادگی بیش از 95 درصد در خدمت برنامهها و اهداف بلند فولاد مبارکه است.
در سال جهش تولید چه برنامهها و تدابیری در نظر گرفتهاید؟
تحویل 20 دستگاه لکوموتیو، تشکیل قطار کامل، عقد قرارداد 200 دستگاه واگن ششمحوره، برنامهریزی بهمنظور سفارش 100 واگن چهارمحورۀ لبهبلند پس از اخذ مجوزهای لازم، پیگیری طرح توسعۀ شرکت تعمیراتی بهینریل، ورود به بازارهای جدید ازجمله ترانزیت، افزایش سرمایه در شرکتهای زیرمجموعه بهمنظور اجرای طرحهای توسعهای و نوسازی ناوگان، توجه ویژه به منافع و سود سهامداران حقوقی و حقیقی، حفظ جایگاه اول بهرهوری و درآمدزایی در بین شرکتهای ریلی، احداث ساختمان توکاریل بهمنظور استقرار شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ توکاریل (شرکتهای آسیاسیر ارس، بهینریل، توکاکشش، راهوار نیرو) اخذ تسهیلات و وام برای طرحهای توسعۀ شرکت توکاریل، پیگیری اخذ تسهیلات مصوب تبصرۀ 18، پیگیری و اخذ مشوقات بند ق تبصرۀ 12 بهینهسازی مصرف سوخت، تشکیل قطار کامل با هماهنگی راهآهن ج.ا برای اولین بار در کشور (مقدمات و هماهنگیهای لازم به عمل آمده است)، حرکت به سمت دانشمحور کردن شرکت و ارتباط با دانشگاهها، حمایت و هدایت شرکتهای هلدینگ توکاریل بهمنظور حفظ جایگاه در میان شرکتهای ریلی کشور و ایجاد وحدت رویه با هماهنگی شرکت سرمایهگذاری توکافولاد در زمینۀ استراتژیها و سیاستهای کلان شرکت فولاد مبارکه.
وضعیت آمادهبهکاری این ناوگان ریلی چگونه است؟
در خصوص تعهدات حمل بار در این شرکت باید گفت در سال 98 علیرغم مشکلات کمبود بار معدنی حدود 7.5 میلیون تن بار برای فولاد مبارکه حمل شد و در حال حاضر با ضریب آمادگی بیش از ۹۵ درصد واگنها، تمامی بارهای در دستور کار حمل شده است. بدین ترتیب علیرغم تعطیلی معادن و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، خوشبختانه تعهدات و قراردادهای حمل بار محقق شده و به میزان 772 هزار و 31 تن بار در فروردینماه به مقصد حمل شده است.
توکا ریل برای حضور موفقتر در بازار سرمایه و بورس چه برنامههایی تدارک دیده است؟
افزایش سرمایه در شرکت راهوارنیرو با افزودن 24 دستگاه لوکوموتیو به ناوگان فعلی راهوار و سپس ورود به بازار سرمایه و بورس، افزایش سرمایه در شرکت توکاکشش و ورود به بازار سرمایه و بورس، اجرای طرح توسعۀ شرکت بهینریل، توسعه و نوسازی شرکت آسیا سیر ارس و همچنین اجرای طرحهای توسعۀ واگن و نیروی کشش در شرکت توکاریل پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مجامع و شرکت سرمایهگذاری توکا فولاد.
سخن آخر؟
هلدینگ توکاریل بهعنوان بزرگترین مجموعۀ ریلی کشور ضمن حفظ منافع سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین انجام تعهدات و قراردادهای منعقدشده با فولاد مبارکه بهمنظور حفظ جایگاه خود در سطح کشور ازنظر بهرهوری و درآمدزایی و حمل حداقل یکسوم بار ریلی کشور تلاش خواهد کرد تا همچون گذشته افتخارآفرینیهای خود را با حمایت فولاد مبارکه استمرار بخشد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 243
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی