تصویر روز
فولاد مبارکه میزبان گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی سراسر کشور


مدیــــــران عامـــــل شرکــــت شهرکهای صنعتی سراسر کشور طی دو روز در محل برگزاری همایشهای فولاد مبارکه گرد هم آمــــدند و درخصـــوص رفع مشکلات شهرکهای صنعتی و تولیدکنندگان و همچنین تحقق هرچه بیشتر اهداف سال رونق تولیــــــد در حوزۀ شهـــرکهای صنعتی کشور تبادلنظر کردند.
 
به گزارش خبرنگار فولاد، در جریان برگزاری این مراسم، صالحینیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در ایران در گفتوگو با خبرنگار فولاد گفت: بیش از ۸۵۰ شهرک و ناحیۀ صنعتی در کشور وجود دارد. در این مجموعههای صنعتی ۴۵۰ شهرک صنعتی و ۴۰۰ ناحیۀ صنعتی و بیش از ۴۵ هزار واحد تولیدی مشغول به فعالیتاند.
وی ضمن قدردانی از حمایت فولاد مبارکه در برگزاری این گردهمایی و با اشاره به اینکه فولاد مبارکه یکی از واحد بزرگ کشور است و نقش مهمی در توسعۀ زیرساختهای صنعت دارد گفت: کمتر صنعتی است که از محصولات فولاد مبارکه در چرخۀ تولید خود استفاده نکند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: شرکت فولاد مبارکه بهدلیل کیفیت محصول و فناوری مورداستفاده به یک برند خوب در بازارهای صادراتی تبدیل شده و کارخانهای است که زنجیرۀ کامل تولید فولاد را در اختیار دارد.
صالحینیا گفت: بسیاری از صنعتگران کشور بهخوبی با استفاده از محصولات فولاد مبارکه تغذیه و تقویت میشوند و محصولات این شرکت را به محصول نهایی و با ارزشافزودۀ بالاتر تبدیل میکنند.
وی با اشاره به نقش توسعههای فولاد مبارکه در توسعۀ دانش فنی و ارتقای ظرفیت فولاد کشور گفت: در مجموعۀ فولاد مبارکه گسترۀ بسیار بزرگی از خدمات نرمافزاری خدمات برق، الکترونیک و مکانیک وجود دارد و با بهکارگیری مجموعۀ این دانشها، کشور هر روز به توانمندی تولید محصولات جدیدی دست مییابد.
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 212
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )