تصویر روز
فولاد مبارکه با تولید محتوای مناسب،ارتباط بسیار خوبی با مخاطبان برقرار کرده است


نخستین جلسۀ مدیران روابط عمومی شرکتهای معدن و صنایع معدنی در سال ۹۹ با حضور سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل ایمیدرو برگزار شد.
 
در این نشست، محبوبه فکوری، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی سخنانی با اشاره به اهمیت تأثیر اطلاعرسانی بهموقع و تولید محتوای مناسب برای مخاطبان سازمانها تصریح کرد: فولاد مبارکه با تولید محتوای مناسب توانسته ارتباط بسیار خوبی با مخاطبان برقرار کند. ضمن اینکه تولید محتوای غیرمستقیم این شرکت درخصوص احداث خط نورد گرم شمارۀ 2 یکی دیگر از فعالیتهای بسیار خوب رسانهای در این شرکت است.
دید وسیع دکتر مدرس خیابانی نسبتبه رسانه و روابط عمومی
وی در ادامه گفت: دکتر مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دید وسیعی نسبتبه رسانه و روابط عمومی دارد. می توانم بگویم با توجه به تجربۀ سالها فعالیت خبرنگاری، در هیچ دورهای همچون اکنون، روابط عمومی و رسانه مورد توجه نبوده است.
فکوری گفت: مدرس خیابانی معتقد است افتتاح طرحهای گوناگون به دست مدیران، بدون وجود پوشش رسانهای، بازخورد مناسبی در سطح جامعه نخواهد داشت.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت صمت با اشاره به دیدگاه مدرس خیابانی نسبتبه بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: به گفتۀ سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر برچسب اقتصاد تکمحصولی به اقتصاد ایران زده شود، با افتخار اعلام میکنم آن محصول مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.
وی افزود: این فرصت بینظیری برای بخش معدن و صنایع معدنی است که در مسئولان ردهبالای کشور به این حوزه توجه دارند و در نتیجه باید بر آن تمرکز کرد.
فکوری با بیان اینکه مسئولان به باور اهمیت رسانه و روابط عمومی رسیدهاند، گفت: گرایش به نوشتن نرم خبر و تولید محتوای غیرمستقیم از سوی روابط عمومیها، تأثیرات مطلوبتری در مخاطبان در مقایسه با گزارشآگهیهای ارسالی به رسانهها دارد.
تقویت نحوۀ اطلاعرسانی روابط عمومیها در انعکاس دستاوردها
در ادامۀ این جلسه، مدیر روابط عمومی ایمیدرو اعلام کرد: تقویت نحوۀ اطلاعرسانی با رویکرد انعکاس اقدامات و برنامههای شرکتهای معدن و صنایع معدنی در ذیل برنامههای روابط عمومیهای این حوزه قرار میگیرد.
محمد سپهر افزود: نحوۀ اطلاعرسانی اقدامات و برنامههای شرکتها از اهمیت قابلملاحظهای برخوردار است و در این زمینه باید برنامهریزی در قالب ساخت فیلم و ابزارهای جدید اطلاعرسانی مورد توجه قرار گیرد.
مدیر روابط عمومی ایمیدرو با اشاره به ضرورت همافزایی روابط عمومیهای این حوزه در برگزاری نمایشگاههای تخصصی، گفت: برنامۀ زمانبندی برگزاری و عنوان نمایشگاههای معدن و صنایع معدنی نیاز به بازنگری دارد.
سپهر ادامه داد: در حال حاضر استراتژی مشخصی در برگزاری نمایشگاهها وجود ندارد و در این خصوص باید نشستی با حضور مدیران روابط عمومیها و دبیران همایشها و نمایشگاهها برگزار شود تا خانوادۀ معدن و صنایع معدنی در تعیین موضوعات مهم این حوزه تصمیمگیری و تصمیم سازی کنند.
وی با اشاره به اهمیت استراتژی «ساخت داخل» در حوزۀ معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: رویکرد بومیسازی مورد تأکید سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس هیئت عامل ایمیدرو است.
مدیر روابط عمومی ایمیدرو افزود: در این زمینه، روابط عمومی شرکتها باید دستاوردهای خود را در قالب ابزارهای نوین اطلاعرسانی از جمله محتوای خبری، فیلم، اینفوگرافی، موشنگرافی و... در دستور کار قرار دهند تا از این طریق، اقدامات بهصورت مطلوبی در جامعه انعکاس داده شود.
آموزش و تدوین برنامۀ جامع برای اطلاعرسانی یک ضرورت است
در این نشست مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه نیز با ارائۀ گزارشی از عملکرد اطلاعرسانی فولاد مبارکه بر اهمیت تدوین برنامهای جامع برای دستگاههای زیرمجموعه و ایجاد سامانهای مشترک در این حوزه تأکید و تصریح کرد: در این مسیر باید با در نظر گرفتن برنامههای آموزشی هدفمند و با جدیت هرچه بیشتر گام برداشت.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اخلاقمداری در حوزۀ رسانه خاطرنشان کرد: توسعۀ ارتباطات بین سازمانهای زیرمجموعه و تبادل تجارب آنها میتواند به رشد فزاینده در این حوزه کمک کند.
مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه تأکید کرد: در فولاد مبارکه شورای سیاستگذاری و اطلاعرسانی ایجاد شده تا بتوان ضمن طبقهبندی اطلاعات و نظاممند کردن هرچه بهتر آنها، ارتباط مؤثرتری با مخاطبان برقرار کرد.
گفتنی است در این جلسه علاوه بر ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه؛ حیدر ضیغمی، مدیر روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس؛ سیدحسین مرتضوی، مدیر روابط عمومی ایمپاسکو؛ غلامرضا فروغی‌نیا، مدیر روابط عمومی فولاد خوزستان؛ کشور دوست، مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران؛ ایرانمنش، مدیر روابط عمومی مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر؛ و شهرام بقراط، مدیر روابط عمومی فولاد خراسان؛ و صفریان، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان نیز نظرات خود را برای بهبود شرایط روابط عمومیها بیان کردند.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 112
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی