تصویر روز
سومین سال پربار بهره‌برداری از ماشین ریخته‌گری شمارۀ 5


سیزدهم آبان ماه سالروز بهرهبرداری از ماشین شمارۀ 5 ریختهگری است. به همین مناسبت خبرنگار فولاد با مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه گفتوگویی انجام داده است که میخوانید.
 
آقای سلیمی دربارۀ این ماشین و قابلیتهای آن توضیح دهید.
به لطف خداوند متعال و همت و تلاش همۀ همکاران، ماشین شمارۀ 5 ریختهگری در شهریور 1395 تولید آزمایشی خود را شروع کرد و در آبان همان سال رسما به بهرهبرداری رسید. این ماشین ریختهگری توانایی تولید اسلب در عرضهای 900 تا 2000 میلیمتر را داراست و یکی از قابلیتهای ویژۀ آن توانایی تولید اسلب در ضخامتهای 200، 220 و 250 میلیمتر است. این در حالی است که در تمام ضخامتهای فوق تاکنون سفارشهای مشتریان با کیفیت مناسبی تولید شده است.
به غیر از ظرفیتهای کمی، این ماشین از نظر کیفی هم تفاوتی با سایر ماشینهای ریختهگری فولاد مبارکه دارد؟
کیفیت اسلبهای تولیدشده در این ماشین هم از لحاظ سطحی و هم کیفیت داخلی مناسب است و قسمتی از سفارشهای صادراتی اسلب در شرکت فولاد مبارکه با این ماشین تولید میشود. نظر به اینکه در حال حاضر فقط ماشین 5 توانایی تولید اسلب با ضخامت 250 میلیمتر را دارد و کشش این محصول در بازارهای صادراتی مناسب است، بیشتر تولیدات این ماشین با ضخامت 250 میلیمتر انجام میشود. این ماشین توانست در مهرماه سال جاری با ریختهگری مداوم 151 ذوب، رکورد دیگری را در کارنامۀ خود ثبت کند.
برای تولید محصولات خاص، ماشینها باید از توانمندی خاصی برخوردار باشند؟
بله، یکی دیگر از افتخارات شرکت فولاد مبارکه تولید اسلب موردنیاز تولید لولههای انتقال گازترش (نفت خام) است که اسلبهای سفارش گاز ترش نیز با ماشین5 تولید شده است.
ظرفیت این ماشین چقدر است؟
بهطورکلی ظرفیت ماشین ریختهگری شماره5 تولید یک میلیون و 800 هزار تن اسلب در سال است و این مایۀ خرسندی است که اعلام کنیم در حال حاضر ماشین مذکور به ظرفیت اسمی خود دست یافته است.
سخن آخر؟
بر خود لازم میدانم از همۀ عزیزانی که در مراحل طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی و بهرهبرداری از این ماشین زحمات فراوانی را متحمل شدهاند، تشکر و قدردانی نمایم.امیدوارم با لطف خداوند متعال شاهد موفقیتهای روزافزون شرکت فولاد مبارکه باشیم.
 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 250
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی