تصویر روز
رکورد ریخته‌گری مداوم به 151 ذوب رسید


کارکنــــان پرتلاش ماشــــین ریختهگــــری شماره 5 فولاد مبارکه توانستند با انجام دادن عملیات Fly Tundish به رکورد ریختهگری 151 ذوب پیوسته دست یابند.
 
 رئیس ماشین ریختهگری شماره 5 فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر در تشریح روش ریختهگری مداوم گفت: واژه CCM مخفف Continuse Casting Machine است که معادل فارسی آن ماشین ریختهگری مداوم یا پیوسته است که به واحد ریختهگری فولاد مبارکه اطلاق میشود.
محمد فخری با تأکید بر اینکه ریختهگری در فولاد مبارکه در شرایط عادی نهایتا 10 تا 12 ساعت بهصورت مداوم و پیوسته انجام میگیرد و بعد از آن ریختهگری متوقف و ماشین بازرسی میشود و مجددا پس از رفع عیب و آمادهسازی شروع به ریختهگری میکند، گفت: طی روزهای اخیر کارکنان توانمند تولید و تعمیرات ماشین 5 ریختهگری توانستهاند به یاری پروردگار و با تکیه بر تعهد و تواناییهای نهادینهشده، بعد از سالها دوباره ریختهگری پیوسته را احیا کنند و به این رکورد جدید و درخور توجه دست یابند.
وی لازمۀ دستیابی به چنین موفقیتی را هماهنگی و دقت و سرعت عمل بسیار بالا دانست و اضافه کرد: در عملیات
 Fly Tundish بدون اینکه عملیات ریختهگری متوقف شود، اقدام به تعویض تاندیش حاوی مواد مذاب میکنند که لازم است این عملیات پرتنش در مدتزمانی کمتر از 3 دقیقه صورت پذیرد.اگر این مدتزمان طولانیتر شود، اتصال کامل بین شمشهای قبلی و جدید صورت نمیگیرد و باعث قطع شدن ریختهگری میگردد که پرسنل توانمند ماشین 5 ریختهگری توانستند بهخوبی این کار را انجام دهند.
رئیس ماشین ریختهگری شماره 5 فولاد مبارکه دستاورد این موفقیت جمعی را 96 ساعت تولید مداوم و ثبت رکورد تولید حدود 12000 متر تختال گرم بدون عیب اعلام کرد.
وی 96 ساعت تولید پیوسته تختال را مرهون توانمندی و آمادهبهکاری بالای کارکنان و ماشین ریختهگری شماره 5 دانست و گفت: نکتۀ قابلتوجه در ثبت این رکورد این است که پروسۀ انجام Fly Tundish بهصورت ذاتی عملیات پرخطری است و همکاران تولید و تعمیرات ماشین 5 با اتکا به الطاف الهی و تجارب خود توانستند آن را محقق کنند.
محمد فخری در خاتمه از حمایتهای مدیریت ناحیه، دفاتر فنی تولید، تعمیرات و پشتیبانی، کنترل کیفی، واحد PPC و همچنین از تلاش تمامی همکاران ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم تشکر و قدردانی کرد.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 356
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی