تصویر روز
دست‌یابی متخصصان ایرانی به دانش فنی ماشین‌کاری قفسه‌های نورد گرم


برای اولین بار در کشور، کارشناسان فولاد مبارکه با همکاری متخصصان شرکتهای داخلی، در جریان اجرای تعمیرات سالانۀ نورد گرم شرکت، فرایند ماشینکاری قفسههای نورد نهایی و نصب بلوک بالانسهای جدید را با موفقیت کامل انجام دادند.
 
مرتضی رمضانی رئیس دفتر فنی تعمیرات نورد گرم فولاد مبارکه با بیان مطلب فوق از اجرای موفقیتآمیز تعمیرات سالانۀ ناحیۀ نورد گرم خبر داد و گفت: توقف سالانۀ نورد گرم یکی از بزرگترین توقفات تعمیراتی انجامشده در مجتمع فولاد مبارکه بود که با برنامهریزی سهساله و صرف بیش از 70هزار نفر ساعت از توان تعمیرات مرکزی و همکاری مستقیم 11 شرکت پیمانکاری و مشارکت کارکنان ناحیۀ نورد گرم در مدت 21 روز انجام شد.
در خصوص جزئیات اجرای این عملیات تعمیراتی بزرگ و مهم، نیما داوری، کارشناس دفتر فنی تعمیرات نورد گرم افزود: این عملیات، با توجه به فرسایش قفسههای نورد گرم و افزایش خرابی تجهیزات و توقفات اضطراری که ممکن بود هزینههای سنگینی به شرکت تحمیل کند، از سوی مدیریت شرکت در دستور کار قرار داده شد. به همین منظور با انجام فعالیتهای کارشناسی از 3 سال گذشته، برنامۀ تعمیرات اساسی قفسههای نورد گرم و بهطور مشخص ماشینکاری قفسههای نورد نهایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و اجرایی شد. در فاز اول کلیۀ عیوب بهصورت دقیق بررسی گردید و با توجه به گزارشهای تخصصی تهیهشده، فرایند انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت انجام تعمیرات شروع شد.
وی با بیان اینکه در فاز دوم، پس از تعیین پیمانکار، در توقف سالانۀ سال گذشته، وضعیت قفسهها با استفاده از فناوری «لیزرتراکر» جهت طراحی برنامۀ نهایی ماشینکاری و تغییر طرح بلوک بالانس قفسههای نورد نهایی، مورد دادهبرداری و تحلیل دقیق قرار گرفت ادامه داد: در فاز سوم پروژه با آمادهسازیهای مناسب و با عزم و همت همۀ واحدهای مرتبط فرایند ماشینکاری قفسههای نورد نهایی و نصب بلوک بالانسهای جدید با موفقیت کامل انجام شد.
داوری خاطرنشان کرد: از افتخارات این پروژه میتوان به دستیابی به تمام اهداف برنامهریزیشده و انجام کلیۀ فعالیتهای ماشینکاری، اندازهبرداری و نصب به دست شرکتهای ایرانی و دستیابی این شرکتها به دانش مربوط اشاره کرد. این موفقیت در حالی به دست آمد که دانش فنی ماشینکاری این قفسهها در انحصار شرکتهای خارجی بود.
وی در ادامه افزود: ازآنجاکه زمان توقف سالانه بهعلت پروژۀ ماشینکاری قفسههای نورد نهایی طولانی بود، با تأکید مدیریت ناحیه، استفادۀ بهینه از زمان و انجام تعمیرات اساسی در تمام قسمتهای نورد گرم نیز در برنامه قرار گرفت. برخی از این اقدامات، که هرکدام پروژه بسیار مهمی بودند، عبارتاند از:
انبار تختال و کورههای پیش گرم:
در این بخش اصلاح و تعویض ساپورتهای رولهای دشارژ و اکستراکتور کوره 1 و 2، ترمیم سازۀ فلزی کمپ 1 و 2 انبار تختال، ترمیم پایههای بتنی کورۀ 3 و 4، ترمیم سازۀ فلزی-حرکتی کورۀ 3 و 4، ترمیم نسوز کلیۀ کورهها، تعمیرات اساسی کورۀ شماره 3 و تعویض ترانس اسکارل GR6   انجام شد.
بخش نورد مقدماتی یا     رافینگ:
در این بخش نیز ماشینکاری پشت لاینرهای پشتیبان بالایی و بلوک بالانسهای قفسه R3، ماشینکاری میز رولهای غلتکی، ترمیم سازۀ بتنی قفسۀ E1، تعویض سیلندر و بیم اسکرودان قفسۀ R1، ترمیم بیس ساید گاید ورودی قفسۀ R3، تعویض ترانس GR1 و انجام   روتین   موتورهای اصلی نورد مقدماتی با موفقیت به پایان رسید.
نورد نهایی یا فینیشینگ:
در این مرحله، ماشینکاری قفسههای نورد نهایی، بهیــــنهسازی قیـــــچی فیـــــنیشینگ، بهینهسازی لوپر قفسۀ F4 (تغییر سیستم الکتریکی به هیدرولیکی)، اصلاح محل نصب کپسول قفسۀ F7، تعویض آرمیچر موتور قفسۀ F6  و   روتین موتورهای اصلی نورد نهایی انجام شد.
کلافپیچها یا کویلر:
در بخش کلافپیچها یا کویلر، سیستم هیدرولیک کویلر شمارۀ 1 از سیستم H6 به سیستم H16 تغییر یافت. صفحۀ ثابت کویلر 2 و فریم پینچ رول کویلر 3 تعویض شد. ساید گاید کویلر 2 اصلاح و پارسی تک کویلر بهینهسازی شد.
جرثقیلهای سقفی:
در بخش جرثقیلهای سقفی، ریل کمپهای 1 و 2 و 3 انبار تختال، ترک پل جرثقیل 12 کارگاه غلتک، ریل و شینهای برق این کارگاه و ریلهای انبار خام واحد تکمیل نورد گرم اصلاح شد. همچنین ریل ترولی جرثقیل 12 کارگاه غلتک و بیس گیربکس جرثقیل 13 کارگاه غلتک تعویض و راهرو دسترسی به جرثقیل 18 نورد گرم نصب شد.
تکمیل نورد گرم:
در واحد تکمیل نورد گرم همزمان با انجام توقف سالانۀ اسکین پاس، تعمیرات اساسی کانوایر نورد گرم نیز انجام شد.
مرتضی رمضانی رئیس دفتر فنی تعمیرات نورد گرم در بخش پایانی سخنان خود انجام این پروژه را مرهون عزم و ارادۀ تمامی همکاران فولاد مبارکه و همکاری صمیمانۀ شرکتهای مکث، ابعاد دقت مرکزی، نقشهنگار، تامایرانخودرو، سوهنآذرپارسا، ایرانکارت، کوشهسازان، دژپاد، بهسازان، تاباننیرو، برقآرا، کویر و سلیمانی دانست و از همۀ آنها تشکر و قدردانی کرد.
 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 529
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی