تصویر روز
دستیابی به رکوردهای تولید در ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم


در سایۀ الطاف الهی و تلاش کارکنان تلاشگر ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم، در سهماهۀ اول سال 99 تولید فولاد خام در این ناحیه نسبتبه مدت مشابه سال قبل 16.2 درصد افزایش یافت.
 
غلامرضا سلیمی، مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه، با اعلام این خبر گفت: در بهار سالی که «جهش تولید» نامگذاری شده است، ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم موفق به تولید یکمیلیون و 896 هزار و 191 تن تختال شد. این در حالی است که در سهماهۀ اول سال 98 میزان تولید تختال یکمیلیون و 631 هزار و 812 تن بوده و میزان تولید در سال 99 حاکی از افزایش 16.2 درصدی تولید تختال است.
وی افزود: این مهم در حالی اتفاق میافتد که مجموعۀ فولاد مبارکه و کل کشور تحت سختگیرانهترین و ظالمانهترین تحریمهای تاریخ قرار دارند و شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی و رعایت فاصلۀ اجتماعی و محدودیتهای حضور کارکنان در محل کار نیز چالش بزرگی برای رسیدن به این رکورد بود.
سلیمی خاطرنشان کرد: سبد تولیدی در این سهماهه شامل 127 هزار تن تختال مخصوص لولههای گازترش و 19 هزار تن تختالهای مخصوص لولههای گاز شیرین است که ارزش کار تلاشگران عرصۀ صنعت را دوچندان میکند.
مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه اضافه کرد: در سه ماه نخست سال جاری رکورد تولید روزانه و تولید ماهانه به شرح ذیل شکسته شد: رکورد روزانه:131 ذوب در روز مربوط به 5/2/99 با تناژ 24.149 تن تولید تختال؛ و رکورد ماهانه: 637 هزار تن تولید تختال در خردادماه. ضمن اینکه پارامترهای کیفی ناحیه نیز بهبود یافته است.
سلیمی در خاتمه ضمن قدردانی از همدلی، سختکوشی و مسئولیتپذیری همۀ کارکنان ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم از حمایتهای مدیریت ارشد و معاونان شرکت و همچنین از تمامی قسمتهای پشتیبانیکننده که نقش بسزایی در خلق این افتخار داشتند، تشکر کرد.
دستیابی به دو رکورد تولید در ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم
کسب رکورد تولید 637 هزار تن تختال و رکورد تولید 77هزار و 800 تن تختال در کارگاه RH از دیگر افتخارات ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم در سال 99 است. درپی کسب این موفقیتها خبرنگار فولاد با برخی از همکاران این ناحیه گفتوگو کرده است که ماحصل آن را در ادامه میخوانید.
عباس محمدی، رئیس دفتر فنی تعمیرات
یکی از شروط تولید مستمر و دستیابی به رکورد تولید، انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری مناسب و باکیفیت است که ضامن تولید و حفظ آمادهبهکاری تجهیزات است. لذا جهت انجام این رسالت سازمانی، دفتر برنامهریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم در سه بخش قطعات یدکی، برنامهریزی و کنترل فرایند نگهداری و تعمیرات (نت) به وظایف خود عمل کرد. در خردادماه سال 99 که «جهش تولید» نامگذاری شده، علیرغم مشکلات و محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا و برنامههای تولید ناحیه، با استعانت از خداوند متعال و با همکاری تیمی مجرب و متعهد در این مجموعه و با پشتیبانی واحدهای مرتبط توانستیم به اهداف ذیل دستیابیم: انجام حدود 34 هزار فعالیت تعمیراتی در قالب PM و درخواست کار با 75 هزار نفر ساعت؛ بازنگری حدود 5 هزار استاندارد و دستورالعمل تعمیراتی؛ انجام 22 آنالیز خرابی با بیش از 70 اقدام اصلاحی؛ پیگیری انجام 44 قطعۀ بومیسازی؛ انجام 140 کنترل میدانی در حوزۀ نت توسط تیم کنترل نت و ارائه و پیگیری بیش از هزار و 100 درخواست تعمیر قطعات در تعمیرگاه مرکزی.
بیشک انجام فعالیتهای فوق حاصل همکاری و مساعدت تمامی همکاران در بخشهای پشتیبانی ازجمله تعمیرات مرکزی، تعمیرگاه مرکزی، بازرسی فنی، قطعات یدکی مرکزی و بخشهای ستادی مانند خرید و بومیسازی و ... بوده است. صمیمانه از تمامی این عزیزان قدردانی میکنم و امیدوارم با همدلی کلیه بخشهای عملیاتی، پشتیبانی و ستادی بتوانیم به اهداف سازمان در سال جاری دستیابیم.
 امیرحسین مرادی رئیس کورههای قوس الکتریکی
دستیابی به تولید 637 هزار تن اسلب در خردادماه مرهون تلاش جمعی کارکنان سختکوش ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم است که با تعهد و پیگیری مسئولانه در سایۀ برنامهریزی دقیق و شبانهروزی رقم خورد و برگ زرینی بر افتخارات این ناحیۀ معظم افزود. در این زمینه همچنین از تلاش و همکاری واحد تعمیرات کوره، دفتر فنی تولید، دفتر فنی تعمیرات، هماهنگکنندگان ناحیه،ناحیۀ آهنسازی و واحد حمل سرباره قدردانی میکنیم.
 دانیال نظری رئیس تولید و تعمیرات واحد متالورژی ثانویه
 واحد متالورژی ثانویه بهدلیل بر عهده داشتن وظیفۀ تصفیۀ ذوب و نهایی کردن گرید مذاب تولیدشده یکی از مهمترین واحدهای ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم است. در همین خصوص، یکی از کارگاههای مهم این واحد کارگاه RH است که وظیفۀ آمادهسازی ذوبهای محصولات ویژه، همچون ورقهای ULC، ورقهای مورداستفاده در تولید لولههای خط انتقال گاز شیرین و گازترش و... را بر عهده دارد.
با توجه به قرارداد مهمی که میان وزارت صمت و وزارت نفت منعقد شده، در حال حاضر تولید فولاد موردنیاز خط انتقال گازترش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شرکت فولاد مبارکه متعهد شده سفارش را بهصورت ماهانه در اختیار نمایندۀ شرکت نفت قرار دهد. از این رو واحد متالورژی ثانویه و دیگر همکاران، پیگیری مستمر این امر را در دستور کار خود قرار دادند و با لطف خداوند متعال در خردادماه نهتنها سفارش بهموقع تأمین شد، بلکه رکورد تولید در کارگاه RH از 73هزار تن که در بهمن 98 ثبت شده بود به 77 هزار و 800 تن ارتقا یافت. ضمن تشکر از کارکنان سختکوش تولید و تعمیرات واحد متالورژی ثانویه از همکاران دفتر فنی تولید، واحد نسوز و دفتر فنی تعمیرات نیز تشکر و قدردانی میکنیم.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 113
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی