تصویر روز
دستیابی به رکوردهای تولید آهن اسفنجی و کلاف گرم در مجتمع فولاد سبا


مصطفی عطاییپور مدیر مجتمع فولاد سبا از افزایش 19.3 تولید آهن اسفنجی در خردادماه و رشد 9 درصدی تولید کلاف گرم در سهماهۀ اول سال جهش تولید نسبتبه مدت مشابه سال قبل در این مجتمع خبر داد و گفت: همکاران این ناحیه با ثبت این رکوردها برگهای زرین دیگری به کارنامۀ پرافتخار خود افزودند.
 
وی با تأکید بر اینکه رکوردهای ثبتشده حاصل تلاش جمعی همۀ کارکنان این ناحیه و حمایتهای خوب فولاد مبارکه بوده است، تصریح کرد: در صورت تأمین بهموقع و باکیفیت مواد اولیۀ موردنیاز و همچنین با تکمیل طرحهای توسعۀ این مجتمع که در حال اجراست، شاهد دستیابی به رکوردهای بیشتری خواهیم بود.
در همین خصوص مدیر تولید مجتمع فولاد سبا در تشریح رکوردهای بهدستآمده در این ناحیه افزود: کارکنان واحد آهنسازی شهید شهبازی مجتمع فولاد سبا با تولید 130 هزار تن آهن اسفنجی در خردادماه 1399 افتخار دیگری آفریدند.
بهمن خلیلی با تأکید بر اهمیت افزایش تولید آهن اسفنجی باکیفیت بر تولید فولاد خام و کلاف گرم با کمیت و کیفیت بیشتر گفت: علاوه بر ثبت رکورد ماهانه در خردادماه، باید در نظر داشته باشیم، تولید آهن اسفنجی در سهماهۀ اول سال گذشته نیز 324 هزار و 144 تن بوده است. این در حالی است که در سهماهۀ اول سال جهش تولید، بلندهمتان این واحد توانستند با رشد 19.3 درصدی به رکورد 386 هزار و 700 تن دست یابند.
وی در ادامه اظهار داشت: با تلاش همکاران و فعالیتهای خوبی که در واحدهای تعمیرات، پشتیبانی و تولید انجام شد، در تولید کلاف گرم این ناحیه نیز طی سه ماه ابتدای سال 1399 به توفیقات ارزندهای دست یافتیم، بهنحویکه تولید محصول نهایی کلاف گرم از 339 هزار و 994 تن سه ماه ابتدای سال گذشته با 9 درصد رشد به 370 هزار و 728 تن افزایش یافت.
مدیر تولید مجتمع فولاد سبا در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش جمعی مدیریت و کارکنان فولاد سبا و حمایتهای فولاد مبارکه اظهار امیدواری کرد در ادامۀ این روند موفقیتآمیز در پایان سال شاهد دستیابی به اهداف سالانۀ مجتمع فولاد سبا و فولاد مبارکه باشیم.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 129
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی