تصویر روز
تندیس برنزین جایزۀ ملی کیفیت به شرکت فولاد مبارکه اختصاص یافت


در پانزدهمین دورۀ جایزۀ ملی کیفیت و همایش روز ملی کیفیت که روز سهشنبه ۲۲ آبان در محل اتاق بازرگانی ایران و با حضور نیرهسادات پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد، علی مطهری نایبرئیس مجلس و جمعی از متخصصان و مدیران شرکتها و مؤسسات برگزار شد، تندیــــس برنزیـــن جایـــزۀ مـــلی کیفیت بهدلیل تولید محصول قلعاندود به شرکت فولاد مبارکه اختصاص یافت.
 
در این همایش مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه پس از کسب این تندیس طی سخنانی گفت: رشد، پویایی و حرکت در مسیر سرآمدی لازمۀ حضور موفق سازمانها در فضای رقابتی و پرتلاطم کسبوکار امروزی است. در این راستا مدیران و کارکنان شرکت فولاد مبارکه بهعنوان پیشتاز صنعت فولاد کشور و در جهت خلق ارزش مشترک برای همۀ ذینفعان سازمان، همواره خود را متعهد به حرکت در مسیر تعالی میدانند.
 وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه اکثر استانداردهای مطرح در سطح ملی و جهانی را کسب کرده است گفت: دستیابی به سطح زرین (GOLD) جایزۀ جهانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) با کسب امتیاز بالاتر از 600 و گواهینامههای «مدیریت شکایت مشتریان» استاندارد ISO10002 و «مدیریت رضایت مشتریان» استاندارد ISO10004  نمونههای بارزی از موفقیتهای فولاد مبارکه در عرصۀ کیفیت و توجه این شرکت به تولید محصولی کیفی مطابق با سفارش در جهت رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان است.
مدیرعامل فولاد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر فولاد مبارکه با تولید بیش از 10 میلیون تن فولاد، نیمی از فولاد کشور را تولید میکند و به عبارتی،  با  7500 میلیارد تومان سرمایۀ ثبتی بزرگترین بنگاه صنعتی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به نقش فولاد مبارکه در تولید ناخالص ملی اظهار داشت: فولاد مبارکه یک درصد GDP  کل کشور و 3 درصد GDP بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.
مهندس عظیمیان با تأکید بر دستاوردهای فولاد مبارکه در حوزههای مختلف ازجمله صرفهجویی در مصرف آب خاطرنشان کرد: این شرکت در دهۀ 1370 حدود 4.2 میلیون تن تولید فولاد داشته و برای این مقدار تولید فولاد 4.16 مترمکعب مصرف آب پیش‌بینی شده بود؛ درحالیکه امروز تولید ما به 2.7 میلیون تن رسیده و مصرف آب به 2.7 مترمکعب به ازای هر تن کاهش یافته است. یعنی تولید 3 برابر شده و مصرف آب 6 برابر  کاهش یافته است.
 
بهطور قطع کیفیت فرایندی پیوسته در سطح سازمان است
فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت در این مراسم با اشاره به اینکه مردم نیازمند تغییر هستند، زیرا ذات انسان با تغییر عجین است، گفت: وقتی بنگاهها توسعه پیدا کنند، اقتصاد کشور توسعه پیدا میکند؛ بنابراین غلط نیست که گفته شود کیفیت محور توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جامعه است و زمانی اتفاق میافتد که مدیریت خلاقیت، مدیریت زمان، مدیریت قیمت و...وجود داشته باشد.
فرزین انتصاریان با بیان اینکه فولاد مبارکه تندیس طلایی اروپا را گرفته و امروز نیز جایزۀ ملی کیفیت را دریافت میکند، تصریح کرد: آیا با داشتن چنین سازمانی مقوله کیفیت پایان مییابد؟ بهطور قطع کیفیت فرایندی پیوسته در سطح سازمان است.
او با اشاره بر رویکرد قدیم استانداردسازی گفت: در این رویکرد نقش دولت در کیفیت و استانداردسازی بسیار مهم است؛ برای نمونه وقتی کالای بیکیفیتی تولید میشود، نهادهای دولتی مسئولاند، زیرا تولید و توزیع را به عهده دارند و باید رضایت مصرفکننده را بهجا بیاورند. کشورهای اروپایی در بیست سال گذشته از این رویکرد گریزان بودهاند؛ زیرا مصرفکننده در این روند بیدفاع است و نمیتواند خسارت خود را در چنین رویکردی دریافت کند و توزیع و تولیدکننده برخوردی انفعالی دارند.
او با تأکید بر رویکرد نوین استانداردسازی گفـــت: در این رویکرد دولت نقش سیاستگذاری و نهادسازی دارد و تولیدکننده مسئول است؛ زیرا مجبور است خوداظهاری کند و تولید او باید مطابق استانداردها باشد و مصرفکننده میتواند حقوق خود را از زیانزننده بگیرد. اگر این مدل پیاده شود، جامعه خودش به دنبال کیفیت خواهد رفت.
 
در سال حمایت از کالای ایرانی، جایزۀ ملی کیفیت معنای بهتری پیدا میکند
در ادامه علی مطهری، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در حال حاضر ضعف ایران برای ورود به بازارهای جهانی تنها مسئلۀ کیفیت نیست، بلکه ناشی از کوچک بودن بخش خصوصی است؛ زیرا بیشتر بازار در اختیار شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهاست.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اظهار خشنودی از تصویب قانون تقویت استاندارد گفت: در سال حمایت از کالای ایرانی هستیم و جایزۀ ملی کیفیت، امسال معنای بهتری پیدا میکند.
وی با تأکید بر اینکه کیفیت کالا از شرایط مهم برای حضور در بازار جهانی است، افزود: یکی از مشکلات ما حضور کمرنگ در بازار جهانی بهویژه در بازار کشورهای همسایه است؛ این در حالی است که ترکیه توانسته سهم خوبی از این بازارها داشته باشد، در شرایطی که ما با برخی از این ملتها پیوند قویتری داریم.
مطهری افزود: در حال حاضر بخشی از بازار را شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها تصاحب کردهاند و شرکتهای خصوصی کوچک ماندهاند که باید این مشکل را حل کنیم.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 526
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )