تصویر روز
تعمیرات تخصصی و اساسی کوره شمارۀ دو واحد آهک‌سازی با موفقیت انجام شد


برای اولیـــــن بـــــار در فـــــرایند تعمیرات سالانۀ کورۀ شمارۀ دو آهکسازی فولاد مبارکه، عملیات تعویض پینیون اصلی کوره و سنگزنی و تنظیمات کرانویل این تجهیز، که از فعالیتهای تخصصی در این زمینه به شمار میآید، به دست توانمند کارکنان و پیمانکاران داخلی فولاد مبارکه انجام شد.
 
سرپرست واحد آهکسازی ضمن اعلام این خبر گفت: واحد آهکسازی فولاد مبارکه وظیفۀ تأمین آهک پختۀ موردنیاز ناحیۀ فولادسازی را بر عهده دارد. این واحد دارای دو کوره از نوع دوار با پیش گرمکن عمودی است و بهمنظور حفظ کیفیت محصول تولیدی و حفظ آمادهبهکاری کورهها، بهصورت سالانه، برای تعمیرات اساسی کورهها برنامهریزی میکند.
مجید نیکاقبال با بیان اینکه این تعمیرات با بیش از 3000 نفر ساعت تعمیراتی از 11 تا 25 مهرماه سال جاری انجام شد، گفت: ازجمله فعالیتهایی که برای اولین بار در این تعمیرات سالانه انجام شد میتوان به تعویض پینیون اصلی کوره شمارۀ دو، سنگزنی و انجام تنظیمات کرانویل آن اشاره کرد که ازجمله فعالیتهای تخصصی محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری و کنترل فرایند صحیح، که از تعمیرات اساسی قبلی تاکنون بیش از 12 ماه فعالیت مداوم را در پی داشته، حجم نسوزکاری داخل کوره و هزینههای تعمیراتی را به کمترین حد ممکن رساند.
سرپرست واحد آهکسازی از هماهنگی کارکنان تولید، تعمیرات و نظارت دفاتر فنی تولید و تعمیرات بهعنوان مهمترین دلایل اجرای این برنامۀ تعمیراتی بزرگ یاد کرد و از تمامی واحدهای سرویسدهنده و پشتیبانی، شامل تعمیرات و تعمیرگاه مرکزی، واحد نسوز، دفاتر فنی و تعمیرات، ایمنی و خدمات عمومی قدردانی کرد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 399
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی