تصویر روز
بزرگ‌ترین افزایش سرمایۀ تاریخ بورس کشور


در مجمع فوقالعادۀ شرکت فولاد مبارکه اصفهان که روز چهارشنبه 18 دیماه 1398 با حضور سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی شرکت، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نمایندۀ سازمان بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد، افزایش سرمایۀ شرکت از 130 هزار میلیارد به 209 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید.
 
در این مجمع که در محل سالن نگین نقشجهان و با حضور اکثریت 63.4 درصدی سهامداران رسمیت یافت، پس از انتخاب اعضای هیئترئیسه، مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت بهعنوان رئیس جلسه، حمید رضا مولوی نمایندۀ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و فرزاد مختاری نمایندۀ شرکت بهسازان انرژی تدبیرزنگان بهعنوان ناظر مجمع و طهمورث جوانبخت معاون اقتصادی و مالی شرکت بهعنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار فولاد، در این مجمع مهندس عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه، با ارائۀ گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت، توضیحات کاملی درخصوص روند فعالیت و افزایش سرمایۀ شرکت در سالهای گذشته و همچنین منابع و مصارف عمدۀ سرمایهای شرکت بیان کرد.
وی درخصوص عملکرد تولید تصریح کرد: گروه فولاد مبارکه با تولید بیش از 6 میلیون و 280 هزار تن فولاد خام در هشتماهۀ نخست سال 1398، بیش از 45.9 درصد از بازار فولادسازان بزرگ کشور را در دست دارد.
رئیس جلسۀ مجمع فوقالعادۀ شرکت فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه در 9 ماه نخست سال 1398، تولید انواع محصولات شرکت فولاد مبارکه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته با حدود 750 هزار تن افزایش به بیش از 5 میلیون و 972 هزار تن رسیده است، گفت: سهم تولید تختال در این فرایند قابلملاحظه است.
وی همچنین درخصوص عملکرد شرکت در حوزۀ فروش اعلام کرد:در 9 ماه نخست سال 98، میزان فروش محصولات نهایی شرکت به حدود 5 میلیون و 752 هزار تن رسیده که 600 هزار تن بیشتر از دورۀ مشابه سال گذشته بوده است.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه، ارزش فروش محصولات نهایی شرکت در 9 ماه نخست سال جاری را حدود 29 هزار و 600 میلیارد تومان اعلام و اظهار داشت: این میزان فروش حدود 13 هزار و 400 میلیارد تومان بیشتر از دورۀ مشابه سال گذشته است.
وی به عملکرد درخشان شرکت فولاد مبارکه در دورۀ یادشده اشاره کرد و گفت: در 6 ماه نخست سال جاری سود ناخالص شرکت با رشد 125 درصدی به حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان، سود عملیاتی شرکت با رشد 99 درصدی به حدود 9 هزار و 700 میلیارد تومان و سود خالص شرکت با رشد 82 درصدی به حدود 8 هزار و 140 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی به عملکرد درخشان شرکت فولاد مبارکه در دورۀ یادشده اشاره کرد و گفت: در 6 ماه نخست سال جاری سود ناخالص شرکت با رشد 125 درصدی به حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان، سود عملیاتی شرکت با رشد 99 درصدی به حدود 9 هزار و 700 میلیارد تومان و سود خالص شرکت با رشد 82 درصدی به حدود 8 هزار و 140 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش سرمایۀ شرکت، فرصتهای مناسبی برای فولاد مبارکه فراهم خواهد کرد، گفت: شرکت با بهرهگیری مناسب از این فرصتها میتواند در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و همچنین تحقق مأموریت و رسالت خود گامهای مهمی بردارد.
بنابر این گزارش، پس از ارائۀ گزارش توجیهی مهندس عظیمیان و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت، پیشنهاد افزایش سرمایۀ مذکور در نهایت با اکثریت آرا، یعنی بیش از دوسوم حاضران در جلسۀ افزایش سرمایۀ شرکت، از 130،000 به 209.000 میلیارد ریال به تصویب رسید. همچنین تغییر سال مالی شرکت مورد توافق سهامداران قرار نگرفت و تصویب نشد.
در ادامه، طهمورث جوانبخت، معاون اقتصادی و مالی شرکت، دربارۀ حفظ ارزش سهام شرکت در بازار بورس گفت: مهمترین کارکرد بورس تعیین قیمت است و هرچه بازار بورس قویتر باشد، قیمت سهام به ارزش ذاتی خود نزدیکتر میشود. با توجه به پتانسیل بالقوهای که در EPS شرکت و سود بیشتر شرکت نسبت به سال گذشته وجود دارد و سرمایهگذاریهای بلندمدتی که در شرکت انجام شده است، به نظر میرسد مکانیسم بازار بهترین قیمت را مشخص میکند. سهامدار برای حفظ ارزش سهام شرکت و ما برای حفظ ارزش سهام شرکتهای گروه اقدامات لازم را انجام میدهیم، اما به دلیل اینکه سهام شناور شرکت بیش از 20 درصد است، بهوسیلۀ بازارگردانی امکان قیمتگذاری مصنوعی سهام وجود ندارد؛ ولی با این ظرفیتها، قیمت مناسب استخراج میشود که مهمترین کارکرد بورس نیز همین است.
در ادامه، جلسۀ مجمع عادی بهطور فوقالعادۀ شرکت نیز با هدف تغییر روزنامههای کثیرالانتشار شرکت برگزار شد و روزنامههای ایران، صمت، دنیای اقتصاد و تعادل انتخاب شدند.
در ادامه، افزایش سقف کمکهای بلاعوض شرکت از 150 میلیارد ریال به 250 میلیارد ریال مورد بررسی مجمع قرار گرفت. مهندس عظیمیان در این جلسه نیز با ارائۀ گزارشی از عملکرد گذشتۀ شرکت در زمینۀ مسئولیتهای اجتماعی و اشاره به نقش برجستۀ فولاد مبارکه بهعنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور در این بخش، بر لزوم گسترش حیطۀ عملکرد شرکت در این حوزه تأکید کرد و در نهایت این پیشنهاد نیز در نهایت با اکثریت آرای حاضران در جلسه به تصویب رسید.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 1968
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )