تصویر روز
با موفقیت انجام شد؛ طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی دوربین‌های نواحی مختلف فولاد مبارکه


پروژۀ طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی دوربینهای اولویتدار نواحی مختلف فولاد مبارکه، توسط ناحیۀ اجرای پروژههای جنبی و پشتیبانی شرکت با موفقیت به پایان رسید.
 
کارشناس اجرای پروژههای جنبی و پشتیبانی در این خصوص افزود: بهمنظور کنترل فرایندهای نواحی مختلف فولاد مبارکه از اسفندماه 96، تعداد 435 سوژۀ دید اولویتدار در نظر گرفته شد. پس از آن عملیات بسترسازی، نصب تجهیزات، کابلکشی و همچنین نصب انواع دوربینهای ثابت، دام و اسپید دام انجام شد و در نهایت در بهمنماه 1398 دوربینهای جدید در مدار بهرهبرداری قرار گرفت.
 محمدحسین صفویپور با تأکید بر اینکه برای این پروژه بالغبر 130 میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده، ادامه داد: در این زمینه از بهروزترین تجهیزات و تکنولوژیها و  نیز  جدیدترین قابلیتهای نرمافزاری استفاده شده است. این در حالی است که دوربینهای اسپید دام بهکاررفته دارای کیفیت 1080P یا همان FULL    HD و درجۀ حفاظت  IP54با قابلیت HDR و پشتیبانی پروتکل ONVIF هستند. همچنین دوربینهای ثابت علاوهبر قابلیتهای فوقالذکر، دارای قابلیت دید در شب و تکنولوژی کاهش نویز هستند و با هوزینگهای درجۀ حفاظتی IP67 محافظت میشوند.
کارشناس اجرای پروژههای جنبی و پشتیبانی فولاد مبارکه با اشاره به گستردگی مکانهای نصب این دوربینها گفت: دوربینهای یادشده در شرکت فولاد مبارکه، مجتمع فولاد سبا و مجموعه فرهنگی ورزشی فردوس نصب شده و به بهرهبرداری رسیدند.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه گامی بزرگ و سازنده در ایجاد شبکۀ زیرساخت نظارت تصویری بر فرایندهای تولید فولاد مبارکه برداشته شد و از این پس امکان نظارت تصویری بر فرایندهای مختلف پروسۀ تولید به وجود آمده است.
صفویپور گفت: برخی از ویژگیهای دیگر این پروژه عبارتاند از:
- استفاده از دوربینهای با فناوری دیجیتال IP بهجای دوربینهای آنالوگ قدیمی؛
- میزان کابلکشی کمتر و انتقال همزمان صدا، تصویر و برق؛
- امنیت ارسال دادههای رمز در دوربینها و در نتیجه افزایش امنیت؛
- هوشمند بودن دوربینها و امکان تجزیهوتحلیل تصاویر و هوشمندسازی فرایند نظارت تصویری؛
- امکان رؤیت تصاویر دوربینها در نقاط مختلف فولاد با توجه به بستر ایجادشده؛
- ایجاد امکان رؤیت کلیۀ تصاویر هر ناحیه در دفتر مدیریت ناحیه؛
- امکان گسترش شبکه و افزایش تعداد دوربینها تا یک ونیم برابر شبکه موجود.
وی در پایان از حمایتها و اقدامات مدیریت و کارکنان اجرای پروژههای جنبی و پشتیبانی، مدیریت بازرسی فنی و اتوماسیون و ابزار دقیق، واحد مخابرات، مهندسی کارخانه، شرکتهای فنی مهندسی فولاد مبارکه و ایریسا بهعنوان پیمانکار و کلیۀ همکارانی که در نواحی مختلف در راستای پیشرفت این پروژه همکاری داشتند، تشکر و قدردانی کرد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 155
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی