تصویر روز
با ثبت رکوردهای جدید در ناحیۀ نورد سرد فولاد مبارکه صورت گرفت؛ افزایش 250 درصدی تولید محصولات ویژه در واحد باکس آنیلینگ شمارۀ 2


کارکنان بلندهمت و توانمند ناحیۀ نورد سرد فولاد مبارکه علیرغم مشکلات و محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحریمها، در سال جهش تولید با ثبت رکوردهای جدید ماهانه و روزانه حماسه آفریدند.
 
محسن استکی، مدیر محصولات سرد شرکت فولاد مبارکه، ضمن اعلام این خبر گفت: این رکوردها در واحدهای اسیدشویی و آنیلینگ نورد سرد و با انجام پروژههای بهبود در برنامهریزی و تعمیرات، افزایش بهرهوری تمامی واحدهای نورد سرد و حمایت و پشتیبانی سایر واحدهای مرتبط حاصل شد که شایستۀ قدردانی است.
 
کسب رکورد روزانۀ تولید در واحد اسیدشویی شمارۀ 2 ناحیه نورد سرد در شهریورماه
محمد مـهشید، رئیـــس خط اسیــدشویـی شــمارۀ 2 ناحیۀ نورد سرد
رکورد روزانۀ تولید واحد اسیدشویی شمارۀ 2 در 17 شهریورماه 1399 به میزان 5 هزار و 120 تن به ثبت رسید. این در حالی است که رکورد قبلی این واحد مربوط به 11 خرداد 1398 و به میزان 4 هزار و 935 تن بود.
واحد اسیدشویی اولین واحد نورد سرد است که کلافها را از ناحیۀ نورد گرم دریافت میکند. در این واحد بهمنظور حذف لایههای اکسیدی موجود در سطوح ورقها که در درجه حرارتهای بالا در حین نورد، در اثر مجاورت با اکسیژن هوا بهصورت Fe2O3 و Feo تشکیل میشود، از اسیدشویی ورق با اسیدکلریدریک استفاده میشود. پس از تکمیل فرایند اسیدشویی، درصدی از محصول به فروش میرسد و بخش عمدۀ آن جهت ادامۀ فرایند به خطوط نورد منتقل میشود.
کسب رکورد ماهانه تولید در واحد آنیلینگ شمارۀ 2 ناحیه نورد سرد
اکبــــر نادری رئیـــس واحـــــد باکـــــس آنیـــلیــــنگ و شستوشوی الکترولیتی
در شرایط تحریم که کشور در واردات محصولات ویژه با محدودیت و ممنوعیت مواجه شد، تلاشگران خطوط آنیلینگ و شستوشوی الکترولیتی ناحیۀ نورد سرد (واحد آنیلینگ شمارۀ 2) با 250 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رکورد جدیدی در تولید محصولات ویژه دست یافتند. تولید محصولات ویژه در این واحد در مردادماه 1399 با افزایش 250 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 21 هزار و 386 تن رسید. این در حالی است که در کنار تولید محصولات ویژۀ بیشتر، برنامۀ تولید کل ماه نیز به میزان 48 هزار تن محقق شد.
گفتنی است تولید محصولات ویژه در مردادماه سال 1398 معادل 6 هزار و 100 تن و میزان تولید کل آن در ماه مذکور 33 هزار تن بود. این افزایش قابلملاحظۀ تولید نشان میدهد در شرکت فولاد مبارکه گام مهمی در تولید محصولات ویژه در سال جهش تولید برداشته شده است.
واحد شستوشوی الکترولیتی همچنین موفق شده با تلاشهای کارکنان این واحد، مواد مصرفی در خط شستوشوی الکترولیتی را بازیافت و به پروسۀ تولید بازگرداند؛ بنابراین در زمینۀ مصرف بهینۀ مواد شوینده در خط شستوشو نیز رکورد جدیدی به ثبت رسید.
 محسن استکی مدیر محصولات سرد شرکت فولاد مبارکه در خاتمه از حمایت صمیمانۀ مدیریت ناحیۀ نورد سرد، همکاری گروه فنی تولید و تعمیرات، واحد برنامهریزی تولید نورد سرد و دیگر واحدهایی که در کسب این افتخارات همت گماردند، تشکر و اظهار امیدواری کرد تا پایان سالِ جهش تولید، بهبودها و رکوردهای درخشانتری در این ناحیه محقق گردد.
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 143
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی