تصویر روز
افتتاح کارخانۀ تولید بنتونیت در شرکت فولاد سنگان


همزمان با عید سعید قربان، کارخانۀ تولید بنتونیت شرکت فولاد سنگان با ظرفیت 1۰۰ هزار تن در سال و با اتکا به توانمندی شرکت صنعتی و معدنی آتیهفولاد نقشجهان افتتاح شد.
 
مدیرعامل شرکت فولاد سنگان افتتاح این کارخانه را گامی اساسی در جهت خودکفایی به این ماده دانست و گفت: بنتونیت بهعنوان یک مادۀ معدنی برای تولید گندله استفاده میشود.
علی امرایی با تأکید بر اینکه پیش از احداث کارخانه این ماده از خارج از منطقه تأمین میشد، ادامه داد: با توجه به شعار امسال مبنی بر رونق تولید، تلاش شد با احداث این واحد تولیدی، این منطقه در زمینۀ بنتونیت خودکفا شود.
وی ظرفیت این کارخانه را تا ۲۰۰ هزار تن قابلافزایش دانست و درخصوص موضوع اشتغالزایی تصریح کرد: با احداث و بهرهبرداری از کارخانۀ تولید بنتونیت در شرکت فولاد سنگان بهطور مستقیم برای ۲۰ نفر و بهطور غیرمستقیم برای ۱۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت فولاد سنگان با تأکید بر اینکه این کارخانه نیاز گندلهسازی 5 میلیون تنی شرکت فولاد سنگان و سایر شرکتهای منطقه را تأمین میکند، اظهار کرد: این واحد تولیدی با سرمایهگذاری اولیۀ ۱۴۰ میلیارد ریال احداث شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان پیشرفت پروژۀ کنسانترهسازی فولاد سنگان تصریح کرد: این خط تولید نیز طی چند ماه آتی به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت فولاد سنگان با بیان اینکه برای بهرهبرداری از خط تولید این کارخانه نیز استفادۀ حداکثری از نیروهای بومی در دستور کار قرار دارد، گفت: با راهاندازی کارخانۀ کنسانترهسازی ۴۰۰ نفر بهصورت مستقیم و ۳۰۰۰ نفر نیز بهطور غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.
امرایی کارخانۀ کنسانتره را بزرگترین کارخانۀ 5 میلیون تنی شرق کشور دانست و با تأکید بر اینکه این کارخانه نقش تعیینکنندهای در تأمین مواد اولیۀ پایدار برای شرکت فولاد مبارکه دارد، گفت: به بهرهبرداری رساندن این خط تولید تا پایان سال جاری در دستور کار است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت استفادۀ بهینه از منابع آبی در خطوط تولید اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص منطقه، این پروژه برای اولین بار در ایران با استفاده از تکنولوژی بسیار پیشرفته و مطابق با آخرین استانداردهای زیستمحیطی اجرا شده است، بهنحویکه در فرایند تولید آن حدود 70 درصد آب مصرفی به چرخۀ تولید بازگردانده میشود.
امرایی با تأکید بر اینکه در حال حاضر 800 نفر در دو شیفت بهصورت پیوسته برای تکمیل این پروژه فعالیت میکنند، تصریح کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، این واحد نقش بسزایی در اشتغالزایی و کاهش معضل بیکاری شهرستان خواهد داشت.
مدیرعامل فولاد سنگان در ادامۀ سخنان خود با اشاره به اقدامات این شرکت در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی گفت: در حال حاضر 7 مدرسه در منطقۀ سنگان و خواف در حال احداث است و تلاش خواهیم کرد تا این مدارس همزمان با مهرماه به بهرهبرداری برسند.
وی مشارکت در احداث برخی از دیگر زیرساختهای منطقه، برگزاری گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، توسعۀ ورزش شهرستان، ایجاد فضاهای سبز و حمایت از تعاونیهای تولیدی برای رونق اشتغال شهرستان را بخشی از دیگر اقدامات فولاد سنگان در این منطقه دانست.
 
این کارخانه با توجه به راهبردهای فولاد مبارکه و بهمنظور تکمیل زنجیرۀ فولاد احداث شده است
در این آئین، محمدیاسر طیبنیا، معاون خرید شرکت فولاد مبارکه، ضمن قدردانی از فعالیتهای انجامشده افزود: این کارخانه با توجه به راهبردهای فولاد مبارکه و بهمنظور تکمیل زنجیرۀ فولاد احداث شده است.
طیبنیا تصریح کرد: در منطقۀ سنگان سرمایهگذاری زیادی در بخش تأمین مواد اولیه صورت گرفته است و پیشبینی میشود در چند ماه آینده با بهرهبرداری از این کارخانه، بخشی از زنجیرۀ تأمین تکمیل شود. بهطورقطع بهرهبرداری از پروژۀ پنج میلیون تنی کنسانترۀ فولاد سنگان نقش مهمی در تأمین مواد اولیه و کاهش ریسک تأمین مواد اولیه برای فولاد مبارکه به دنبال خواهد داشت.
معاون خرید شرکت فولاد مبارکه میزان نیاز بنتونیت را 100 هزار تن در سال اعلام کرد و گفت: این کارخانه در سال رونق تولید، علیرغم وجود تحریمها، به مدار تولید اضافه شد.
اقدامات فولاد مبارکه آثار و برکات زیادی برای توسعۀ صنعتی شهرستان خواف در پی داشته است.
دکتر نگهبان، نمایندۀ مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از فولاد مبارکه، شرکت فولاد سنگان و شرکت آتیهفولاد نقشجهان گفت: اقدامات این شرکت آثار و برکات زیادی برای توسعۀ صنعتی شهرستان خواف در پی داشته است.
نایبرئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی همچنین از اقدامات و تلاشهای شرکت فولاد سنگان در خصوص فعالیتهای اجتماعی و برنامهریزی برای ساخت ۷ واحد آموزشی در شهرستان خواف تشکر و ابراز امیدواری کرد این واحدهای آموزشی تا مهرماه ۹۸ افتتاح شود و به بهرهبرداری برسد.
 
 یکی از ویژگی های این طرح زمان کوتاه 4 ماه برای بهره برداری از آن است.
حسین کفعمی مدیرعامل آتیه فولاد نقش جهان در مراسم افتتاح پروژۀ تولید پودر میکرونیزه بنتونیت فولاد سنگان مطرح کرد:
یکی از ویژگی های این طرح زمان کوتاه 4 ماه برای بهرهبرداری از آن است.
سرمایۀ  این طرح 14 میلیارد تومان بود و  چنانچه این طرح امسال آغاز می شد،  قطعا بهدلیل  تورم و افزایش هزینهها میزان سرمایه گذاری حتی به بیش از 20 میلیارد تومان می رسید.
بازگشت سرمایۀ  این طرح با توجه به طرح توجیهی،  یک سال و 9 ماه است.
مصرف بنتونیت در هر تن گندله در کل دنیا حدود 17 کیلوگرم است، اما با این طرح مصرف به 9 کیلوگرم کاهش خواهد یافت.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 337
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی