تصویر روز
ارزیابی طرح زیست محیطی شرکت فولاد مبارکه توسط جامعه مدیریت سبز اروپا


محسن ستاري رئيس محيط زيست شركت فولاد مباركه از ارزيابي طرح زيست محيطي شرکت فولاد مبارکه توسط جامعه مديريت سبز اروپا خبر داد و گفت: در اين ارزيابي که در 26 آذرماه امسال انجام شد طرح فرآوري سرباره کانديداي دريافت تنديس طرح نوآوري سبز از سوي جامعه مديريت سبز اروپا و بنياد جهاني انر‍ژي شد.
رئيس محيط زيست شركت فولاد مباركه و رابط  اين شركت با جامعه مديريت سبز اروپا  در اين خصوص اظهار داشت: بر اساس فراخوان صورت گرفته در تيرماه سال جاري از طريق  انجمن مديريت سبز ايران به نمايندگي از جامعه مديريت سبز اروپا واحد محيط زيست شركت فولاد مباركه اقدام به  ارائه سه طرح زيست محيطي شركت كه از قابليت ارزيابي فني و اقتصادي نيز برخوردار بودند در قالب فرمتهاي تعيين شده نمود.
وي افزود: بر اساس ارزيابي اوليه توسط آن نهاد بين المللي ، طرح فراوري گرم سرباره مورد تاييد اوليه قراگرفت و براساس آن،  اظهار نامه طرح مذكور از چهار منظر اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و تكنولوژي مورد تحليل قرارگرفت و مستندات مربوط به آن طي چند ماه اخير جمع آوري و آماده ارائه گرديد كه نهايتاً طرح مذكور در 26 آذرماه با حضور ارزياب ارشد جامعه مديريت سبز اروپا و نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست در محل شركت  فولاد مبارکه اصفهان تحت بازديد و مدارک ارائه شده مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
محسن ستاري تصريح نمود: بر اساس بازخورد هاي حاصله از فرايند ارزيابي  اخير طرح مذكور كانديداي دريافت تنديس طرح نواوري سبز از سوي جامعه مديريت سبز اروپا و بنياد جهاني انر‍ژي گرديده است،  به همين منظور از كليه همكاران و شركت هاي حاضر در فرايند ارزيابي و بخصوص مديريت هاي نواحي برنامه ريزي جامع كه در انجام محاسبات اقتصادي طرح، تضمين كيفيت كه در ارزيابي اظهارنامه، بهداشت ايمني و محيط زيست و  شركت  فراسرام اسپادانا بخاطر همراهي و پشتيباني  به عمل آمده در انجام موفقيت آميز  ارزيابي صورت پذيرفته كه حاصل پيگيري هاي انجام شده  طي  چند ماهه اخير  بوده و نتيجه آن موجب تبيين و ارتقاء جايگاه فولاد مباركه به عنوان نماد توسعه صنعتي كشور عزيزمان ايران در عرصه بين المللي  گرديده وعلاوه براين امكان بهره مندي از تجارب و حمايتهاي مالي سازمان هاي مذكور را ميسر ميسازد، تشكر وقدرداني مي گردد .
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 2814
5.5/10 (تعداد آرا 39 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی