تصویر روز
  • حمایت دولت در جهت تسهیل صادرات می تواند گره گشای تحریم ها باشد  (1397/8/5)
    حمایت دولت در جهت تسهیل صادرات می تواند گره گشای تحریم ها باشد امروزه در دنیا از توسعۀ صادرات به عنوان یکی از مهمترین عوامل مــؤثر در تحقق رشد اقتــصادی پایدار یاد میشود. توســـعۀ صادرات و حضور مستمر در بازارهای جهانی با ایجاد رشد تقاضا در اقتصاد کشورها، از یک سو ظرفیت های معطل مانده در اقتصاد را فعال کرده و از سوی دیگر با فراهم آوردن منابع ارزی لازم، امکان انتقال فناوری، دانش فنی و واردات ماشین آلات و تجهیزات را جهت توسعۀ ظرفیت های تولید میسر میکند. در چنین اقتصادی بنگاهها با تمرکز بر مزیتهای نسبی و تخصیص هدفمند منابع، امکان آن را می یابند تا ضمن افزایش مقیاس تولید و قابلیتها، از طریق کاهش هزینۀ تمام شده، قدرت رقابتپذیری خود را افزایش دهند و کل اقتصاد ملی را از آن منتفع سازند. مشاهده ادامه
«« « 146/ » »»

تعداد بازدید : 108255
5.7/10 (تعداد آرا 260 نفر )