تصویر روز
۱۰۷۴ - تأ کید مدیرعامل فولاد مبارکه بر تنوع و توسعۀ محصولات
۱۰۷۴ - تأ کید مدیرعامل فولاد مبارکه بر تنوع و توسعۀ محصولات
تاریخ انتشار : 1397/2/22
شماره : 1074
تیراژ : 14000
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۷۴ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 2716
6/10 (تعداد آرا 26 نفر )