تصویر روز
۱۰۷۰ - مدیرعامل فولاد مبارکه مطرح کرد: تأمین نیاز بازار داخل و به بار نشستن توسعه ها بزرگترین دستاوردهای فولاد مبارکه در سال ۹۶
۱۰۷۰ - مدیرعامل فولاد مبارکه مطرح کرد: تأمین نیاز بازار داخل و به بار نشستن توسعه ها بزرگترین دستاوردهای فولاد مبارکه در سال ۹۶
تاریخ انتشار : 1397/1/26
شماره : ۱۰۷۰
توضیحات : با هفته نامه "خبرنامه فولاد" شماره ۱۰۷۰ از مهمترين رويدادهای گروه فولاد مباركه مطلع شويد.

تعداد بازدید : 2739
6.1/10 (تعداد آرا 35 نفر )