تصویر روز
‌گرامی‌داشت روز جهانی محیط زیست
مطالعات اندیشمندان جهان که نتایج و امار آن نیز بصورت لحظه ای درمنابع علمی و اطلاعاتی (سایت www.worldometers.info/fa) قابل رئویت است حاکی از آنست که انسان در گذشته و شاید هم اکنون نیز با سرعت هرچه تمام در حال تخریب زیستگاهها و الزامات حیات خود در این جهان است بد نیست نگاهی کوتاه به بخش کوچکی از امار منتشره در این خصوص داشته باشیم...
شعار روزجهاني محيط زيست سال 2014 :
بياييد بجاي  افزودن سطح آب درياها صدايمان (هشدارهايمان ) را بالا ببريم

شايد  هنوز بخاطر داشته باشيم  زماني را که دود خروجي از دودکشهاي بلند و قطور واحد هاي توليدي  و خدماتي  نماد  رشد و ترقي  و به نوعي سمبل توسعه يافتگي کشور ها بود  موضوعي که مايه فخر و مباهات دارندگان آن ( کشورهاي صنعتي )   و آه و حسرت  نظاره کنندگان ( کشورهاي فقير و کمتر توسعه يافته ) گرديده بود. اما مشکلات ناشي از روند لجام گسيخته صنعتي شدن  و مصرف گرايي بي رويه  ما را  تا بدانجا پيش برد که امروزه ،توليد و انتشاربيش از حد  آلاينده ها  و ضايعات  ، تخريب جنگلها و مراتع ، و مصرف بي رويه منابع ، فراتر از توان  خود پالايي و ترميم محيط  زيست  را شاهد گشته ايم .  آري رفتار گذشته ما  انچنان زخمي بر پيکر نحيف  اين  طبيعت خداداي  و محيط زيست مان گذاشته است که  اگر بگوييم رمقي براي تجديد حيات دوباره آن نمانده است  سخني بيراه نگفته ايم.  واز اينروست  که  صاحبان خرد و انديشه را بر اين فکر واداشته تا بر ارزشها و شاخصه هاي توسعه يافتگي  خود تجديد نظر نموده و توسعه پايدار که همانا توسعه همراه با پايداري محيط زيست است را  سرلوحه  سياستهاو برنامه هاي خود قرار دهند.
 مطالعات انديشمندان جهان که نتايج  و امار  آن  نيز بصورت لحظه اي درمنابع علمي و اطلاعاتي (سايت www.worldometers.info/fa)  قابل رئويت است حاکي از آنست که انسان  در گذشته و شايد هم اکنون نيز با سرعت  هرچه تمام در حال تخريب زيستگاهها و الزامات حيات خود در اين جهان است  بد نيست نگاهي کوتاه به بخش کوچکي از امار منتشره در اين خصوص داشته باشيم :
   در سال 2014  يعني در همين لحظه و بطور تقريب  درهر 5 ثانيه يک هکتار از جنگلها و 2 هکتار از زمينهاي  زراعي نابود و در عوض آن 5 هزار تن گاز دي اکسيد کربن ( عامل اصلي پديده  گلخانه اي و گرمايش زمين )  به اتمسفر زمين تخليه ميگردد ضمن آنکه  2 هکتار به  وسعت کوير ها اضافه شده  و حدود 2 تن مواد شيمياي سمي  و مضر نيز در طول همين چند ثانيه به محيط زيست تحميل ميگردد.شدت و دامنه انتشار  برخي از اين آلاينده ها به حدي است که آثار و تبعات آنها در دور دست ترين نقاط يعني قطب جنوب و شمال نيز يافت گرديده که اين خود حاکي از درجه بالاي بازگشت ناپذيري به طبيعت و پايداري آنها در برابر تجزيه پذيري خودبه خودي است .از طرف ديگر مصرف بي رويه منابع سطحي و زير سطحي از سوختهاي فسيلي و معادن گرفته تا آبهاي شيرين جاري و سفرهاي زير زميني موجود در طبيعت امروزه  بحرانهاي منطقه اي و بين المللي را فرا روي ملتها قرار داده است موضوعي که از آن به عنوان عامل جنگهاي آينده بين کشورها ياد ميگردد. بد نيست بدانيم که  نتيجه عملکرد گذشته ما تا به امروز چيزي جز انقراض گونه هاي نادر حيات وحش( گياهي و جانوري) ، تغيير در تنوع زيستي ، گرمايش و تداخل درتعادل  دمايي زمين و کاهش شديد در منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير نبوده است.  امري که اگر ساده انگاشته شود مخاطرات  گوناگون و زنجير وار ديگري را به در پي خواهد داشت که در يک کلام  تيشه اي بر ريشه حيات انساني  خواهد بود . از اينرو جامعه جهاني هر ساله روز پنجم ‍‍ژوئن که مصادف با 15 خرداد امسال ميباشد را  روز جهاني محيط زيست ناميده تا که شايد هشداري جهان شمول براي پرهيز از رفتارهاي نادرست  يکايک افراد بشر در برابر محيط زيست  باشد. اميد است همه آنانکه به سلامت و بقاء خود و آينده گان مي انديشند بدانند که حيات و منافع  همه ما  وابسته و درهم تنيده با حيات اين جهان که همانا  حفظ نظم و تعادل نهاينه شده در آن است ، بوده و بيش از گذشته  در پاسداشت محيط زيست و منابع خداداي آن مراقب و کوشا باشيم .
فایل PDF :   ‌گرامی‌داشت روز جهانی محیط زیست    |    1393/3/25

تعداد بازدید : 2451
5.5/10 (تعداد آرا 30 نفر )