تصویر روز

شماره‌های تماس واحد فروش شرکت فولاد مبارکه:

معاونت فروش و بازاریابی

         اصفهان      تهران
  تلفن:   031-527-33460
031-333-26573
031-333-26254
  021-220-85991
021-220-86635
021-220-86492
  دورنگار:   031-333-29988   021-221-40225


 مدیریت فروش داخلی

تلفن:     031-527-33358
دورنگار:     031-527-33209
 
شماره‌های تماس بازاریابان فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه:
      تلفن:     دورنگار:
صنایع پوششی (ساندویچ پنل و فرینگ)
 
  031-527-33337   031-333-28352
لوازم خانگی
 
  031-527-35160
031-527-33199
 
  031-333-28352
 
صنایع بسته بندی
شیمیایی

 
  031-527-33310   031-333-28352
صنایع بسته بندی
غذایی

 
  031-527-33606   031-333-28352
صنایع الکتریکی
 
  031-527-33054   031-333-28352
قطعه سازی و
صنایع فلزی سبک

 
  031-527-33427
 
  031-333-28352
 
خودروسازی
 
  031-527-35191
031-527-33608
031-527-33285
 
  031-333-28352
 
سوله و
اسکلت سازي

 
  031-527-33607
031-527-33413
031-527-35045
031-527-33604
 
  031-527-35044
 
پروژه هاي ملي
(ماشين آلات
صنعتي و سنگين)

 
  031-527-33286
031-527-33909
 
  031-527-35044
 
لوله و پروفيل
 
  031-527-33294
031-527-33002
031-527-33908
031-527-33957
 
  031-527-35044
 
 
شماره‌های تماس واحد بورس کالای شرکت فولاد مبارکه:
تلفن:     031-527-33216
031-527-33959
دورنگار:   031-527-33216

 

 
* نام و نام خانوادگی :
* ایمیل :
تلفن :
* پیام :
 

تعداد بازدید : 11073
6.5/10 (تعداد آرا 13 نفر )