اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
88528373551 17183553 1438 1397/9/18 5213
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
5152 5139 5240 5090 -74 -0.015
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به TTM تاریخ اعلامTTM پیش بینی EPS
4.99 1397/12/29 1031 1397/07/30 1031
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
1 31864 5130
1 1000 5103
3 2143 5100
فروش حجم تعداد
4 5140 47043
6 5150 71874
1 5153 11000