اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
59043497000 32351336 2195 1396/6/1 1821
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
1825 1827 1840 1816 6 0.003
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
7.21 95/07/28 253 95/11/27 253
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
1 100000 1830
2 124549 1822
1 2000 1820
فروش حجم تعداد
11 1830 347451
2 1831 150000
3 1832 194703