اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
70621395284 14448155 1570 1397/11/23 4906
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
4888 4880 4950 4866 -26 -0.006
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به TTM تاریخ اعلامTTM پیش بینی EPS
3.92 1397/12/29 1246 1397/11/01 1246
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
1 21362 4860
1 30000 4851
2 2026 4850
فروش حجم تعداد
1 4942 250
1 4950 2082
2 4975 5400