اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
31762867702 10921340 752 1396/11/30 2915
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
2908 2900 2940 2873 -15 -0.006
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
4.23 1396/12/29 686 1396/11/23 686
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
1 5000 2898
2 8437 2896
2 8203 2895
فروش حجم تعداد
10 2900 208221
2 2904 31540
1 2906 9501