اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
617122592881 165621502 7669 1397/3/28 3598
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
3726 3670 3777 3660 72 0.02
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
5.43 1396/12/29 686 1396/11/23 686
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
9 121129 3670
5 126629 3669
5 125162 3668
فروش حجم تعداد
2 3670 200000
1 3671 72000
1 3675 17289