اطلاعات سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت کل آخرین روز معاملات
ارزش معاملات امروز حجم کل معاملات تعداد معاملات تاریخ آخرین معامله قیمت پایانی دیروز
1195117230634 244672211 9472 1397/5/29 4667
تغییرات قیمت در روز
قیمت پایانی قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت پایین ترین قیمت میزان تغییر نسبت به دیروز درصد تغییر
4885 4900 4900 4711 233 0.049
پیش بینی درآمد
P/E سال مالی منتهی به EPS تاریخ اعلامEPS پیش بینی EPS
6.07 1396/12/29 804 1397/04/20 804
برترین تقاضاها برترین عرضه ها
تعداد حجم خرید
269 20875971 4900
2 6400 4898
1 1000 4894
فروش حجم تعداد
1 4902 500
2 4905 9591
1 4930 2150