تصویر روز
مدیر عامل فولاد مبارکه: چراغ فولاد مبارکه را فروزان تر از همیشه حفظ کنیم


مدیرعامل فولاد مبارکه در روز چهارشنبه 8 اسفند با حضور در دفتر مدیریت ناحیه آهنسازی، در قالب جلسهای با حضور معاون بهرهبرداری و مدیــــران نواحــــی آهـــــنسازی، فولادسازی، نورد گرم، سبا، نورد سرد و همچنین مدیر روابط عمومی به تبــــــادلنظر و گــفتوگـــــــو دربارۀ اولویتهای نواحی مختلف تولیدی و ارائه راهکارهای لازم در خصوص آنها پرداخت.
 
در این جلسه که به میزبانی ناحیۀ آهنسازی برگزار شد، رحیم عبدی مدیر این ناحیه به ذکر ظرفیتها و توانمندیهای ویژه و پروژههای ناتمامی که نیاز به سرمایهگذاری دارند پرداخت و پس از آن، مدیران نواحی تولیدی، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در راستای افزایش کمی و کیفی محصولات و تأمین مواردی که در ادامه روند فرایند تولید تأثیرگذار خواهند بود، مطرح کردند. اختصاص بودجه برای طرحهای ناتمام و اهتمام ویژه جهت آموزشهای لازم به کارکنان جهت کسب تخصصهای موردنیاز و حفظ سطح بالای علمی کارکنان و نیز اهتمام به رفع مشکلات معیشتی کارکنان با هدف آسایش ذهنی ایشان از جمله موارد طرح‌‍شده در این جلسه بود. آسیاب سوم گندلهسازی، بهروزرسانی اتاقهای کنترل در ناحیۀ آهنسازی، افزایش اختیارات مدیران نواحی جهت پیشبرد بهتر کارها و افزایش بهرهوری، اولویتبندی ویژه جهت ترخیص قطعات موردنیاز نواحی تولیدی در گمرک با توجه به ضرورت اعلامشده از طرف نواحی تولیدی، تأمین الکترود گرافیتی و مواد اولیه استراتژیک، توسعۀ نورد 2 در ناحیۀ نورد گرم، توسعۀ کورههای 3 و 4 نورد گرم، تأمین مواد لازم جهت تولید ورق رنگی لوازمخانگی و اصلاح خطوط ناحیۀ سبا ازجمله مواردی بود که از جانب مدیران نواحی مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهندس عظیمیان نیز در پایان به ارائۀ راهکارهای لازم و ضرورت مدیریت دلسوز و دغدغهمند در شرایط تحریم توسط مدیران پرداخت و گفت: در حال حاضر که دشمنان سعی میکنند عرصه را برای ما تنگ کنند و فولاد مبارکه را بهعنوان نماد و چشم امید صنعت کشور مورد هدف قرار دادهاند، باید با اتکا به ظرفیتها و قابلیتهای بسیار زیاد خود بر مشکلات فائق آییم و از این مسیر بهسلامت عبور کنیم. من مطمئنم با همراهی و درک بالای کارکنان این امکان برای ما وجود دارد که چراغ فولاد مبارکه را که سرآمد صنعت کشور است، فروزانتر از همیشه حفظ کنیم.
مدیرعامل فولاد مبارکه خطاب به مدیران نواحی تولیدی گفت: اگر مشکلات پیش روی تولید زیاد است، در عوض استعدادها و توانمندیهای ما هم زیاد است و باید به استعدادهای خود ایمان داشته باشیم.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 351
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )