تصویر روز
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه: افزایش نیاز به ورقهای فولادی حاکی از پویایی صنعت و رونق اقتصادی کشور استمدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: اولویت ما همیشه تأمین نیاز داخل است و به همین منظور با تمام توان خود در گروه فولاد مبارکه تولیدات متنوع داریم، اگرچه نیاز مواد اولیه صنایع پاییندستی فولاد بیش از توان فولاد مبارکه است، اما اگر بازار بیش از توان تولیدی فولادمبارکه نیاز دارد، این به معنای پویایی بیشتر و رونق صنعت ایران و نه کمکاری فولاد مبارکه است.
دکتر بهرام سبحانی افزود: در سال گذشته موافقتی با وزارت صنعت معدن و تجارت، در خصوص تأمین نیاز یکمیلیون تنی صنعت لوله و پروفیل صورت گرفت و تا بهمن همان سال، بیش از یکمیلیون و ۲۰۰ هزار تن ورق تحویل کارخانههای این صنعت قرار گرفت.
وی همچنین اظهار کرد: میزان صادرات فولاد مبارکه در سال ۹۴ بیش از ۱.۸ میلیون تن بود، اما به منظور رفع نیاز داخلی، در سال ۹۵ این رقم به ۱.۵ میلیون تن کاهش یافت، تا جائیکه در سال گذشته نیز با رشد ۴۰ درصدی فروش داخلی برای تأمین نیاز داخل تلاش کردهایم.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه یادآوری کرد: نیاز بیش از توان تولید داخل از طریق واردات تأمین میشود، اما برخی انتظار دارند به دلیل وجود نیاز وارداتی، تعرفهها حذف شوند، درصورتیکه وظیفه تعرفه، ایجاد تعادل بین قیمت واردات و قیمت تولید داخل به منظور حفظ تعادل در بازار در کنار تثبیت اشتغال و تولید ملی است.
وی خاطرنشان کرد: از جمله محصولاتی که به صورت کاربردی در صنایع داخلی به مصرف میرسد و توسط شرکت فولاد مبارکه تولید میشود، میتوان به ورقهای آجدار، ورقهای فولادی با استاندارد API که در صنایع نفت و گاز استفاده میشوند و ورقهای MB و IF که در صنایع خودروسازی استفاده میشوند، اشاره کرد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 1190
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )