تصویر روز

لوح ونشان بین المللی بهترین نام تجاری از کشور فرانسه1380

لوح ونشان بین المللی بهترین نام تجاری از کشور فرانسه1380
عنوان فارسی: لوح ونشان بین المللی بهترین نام تجاری
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت:1380
کشور اهدا کننده: فرانسه
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 1495
5.1/10 (تعداد آرا 11 نفر )