تصویر روز

لوح تقدیر و تندیس سازمان دانشی برتر ایران (1390)

لوح تقدیر و تندیس سازمان دانشی برتر ایران (1390)
عنوان فارسی: لوح تقدیر و تندیس سازمان دانشی برتر
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1390
کشور اهدا کننده: ایران
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 1715
1/10 (تعداد آرا 2 نفر )