تصویر روز

لوح تقدیر و تندیس جشن ملی توانمندسازی (1390)

لوح تقدیر و تندیس جشن ملی توانمندسازی (1390)
عنوان فارسی: لوح تقدیر و تندیس جشن ملی توانمندسازی
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1390
کشور اهدا کننده: ایران
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 1433
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )