تصویر روز

لوح تقدیر و تندیس بلورین مدیریت مالی کشور (1390)

لوح تقدیر و تندیس بلورین مدیریت مالی کشور (1390)
عنوان فارسی: لوح تقدیر و تندیس بلورین مدیریت مالی
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1390
کشور اهدا کننده: ایران
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 1561
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )