تصویر روز
رئیس آموزش وپرورش شهرستان مبارکه: فولادمبارکه از دغدغه های اجتماعی بسیاری از خانواده ها کاسته است


رئیــــس آمـــوزش وپـــــــرورش شهرستان مبارکه در حاشیه برگزاری جشنوارۀ مهر و مهربانی ویژۀ دانش آموزان آمادگی و پایۀ اول شهرستان مبارکه، گفت: شرکت فولادمبارکه در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی خود از دغدغه های فرهنگی و اجتماعی خانواده های بسیاری کاسته است.
داود رجبی در این باره گفت: این همایش با حمایت و میزبانی فولادمبارکه و با هدف بیان اهمیت و جایگاه پایۀ اول و آمادگی در روند تحصیلی دانش آموزان و افزایش سطح اطلاعات معلمان پایه و اولیای دانش آموزان در محل مرکز تحقیقات فولادمبارکه برگزار شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع با دعوت از استادان روانشناسی کودک، تلاش شد اهداف همایش را عملیاتی نماییم.
رئیس آموزش وپرورش شهرستان مبارکه در ادامه با تأکید بر اینکه فولادمبارکه همواره همیار آموزش وپرورش شهرستان بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر فولادمبارکه با آموزش وپرورش شهرستان در زمینه های مختلف تحقیقاتی، آموزشی و همچنین ساخت و ساز مدارس همکاری خوبی دارد.
داود رجبی فولادمبارکه را کارخانۀ بزرگی که دغدغۀ بسیاری از خانواده ها را درزمینۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برطرف کرده و سبب پیشرفت استان اصفهان و کشور شده است دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی بعضی از دستگاه ها، فولادمبارکه در حال حاضر با حمایتهای مادی و معنوی خود، تعامل سازندهای با ادارات شهرستان مبارکه دارد.
وی گفت: ازآنجاکه فولادمبارکه در بخشهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی از تجربۀ زیادی برخوردار است، پیشنهاد میشود در مسائل آموزش و خانواده نیز این شرکت همچون همیشه از آموزش و پرورش حمایت کند تا با دعوت از استادان مجرب در خدمت اولیای دانش آموزان باشیم و با اطلاع رسانی امور دانش آموزان مطالب و دانستنیهای مفیدی به آنها ارائه کنیم.
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 1045
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )