تصویر روز

جایزه جشنواره پژوهشگران وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری (1382)

جایزه جشنواره پژوهشگران وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری (1382)
عنوان فارسی: جایزه جشنواره پژوهشگران وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1382
کشور اهدا کننده:
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 1356
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )