تصویر روز

تندیس و گواهینامه انجمن های مدیریت کیفیت در زمینه های فروش و بازاریابی، کیفیت و محیط زیست (1376 - 77)

تندیس و گواهینامه انجمن های مدیریت کیفیت در زمینه های فروش و بازاریابی، کیفیت و محیط زیست (1376 - 77)
عنوان فارسی: تندیس و گواهینامه انجمن های مدیریت کیفیت در زمینه های فروش و بازاریابی، کیفیت و محیط زیست
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1376-1377
کشور اهدا کننده: ایران
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 1324
1.5/10 (تعداد آرا 2 نفر )