تصویر روز

تندیس صادرکننده نمونه ملی ایران (1379 - 1381 - 1384)

تندیس صادرکننده نمونه ملی ایران (1379 - 1381 - 1384)
عنوان فارسی: تندیس صادرکننده نمونه ملی
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1379 - 1381 - 1384
کشور اهدا کننده: ایران
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 1590
5.4/10 (تعداد آرا 8 نفر )