تصویر روز

تندیس زرین جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی 1391

تندیس زرین جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی 1391
عنوان فارسی: تندیس زرین جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: اسفند 1391
کشور اهدا کننده: ایران
سازمان اهداء کننده: سازمان مدیریت صنعتی
 

تعداد بازدید : 1179
3/10 (تعداد آرا 2 نفر )