تصویر روز

تندیس روز ملی صادرات (1384)

تندیس روز ملی صادرات (1384)
عنوان فارسی: تندیس روز ملی صادرات
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1384
کشور اهدا کننده:
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 1552
1.5/10 (تعداد آرا 2 نفر )