تصویر روز

تندیس بلورین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز (1383 - 1384)

تندیس بلورین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز (1383 - 1384)
عنوان فارسی: تندیس بلورین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1383-1384
کشور اهدا کننده:
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 1399
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )