تصویر روز

تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت 1384-85

تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت 1384-85
عنوان فارسی: تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1384-1385
کشور اهدا کننده:
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 799
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )