تصویر روز

تقدیرنامه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی (1383)

تقدیرنامه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی (1383)
عنوان فارسی: تقدیرنامه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1383
کشور اهدا کننده:
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 850
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )