تصویر روز

تقدیرنامه اشتهار به سرآمدی جایزه ملی کیفیت ایران (1382 - 1383 - 1389)

تقدیرنامه اشتهار به سرآمدی جایزه ملی کیفیت ایران (1382 - 1383 - 1389)
عنوان فارسی: تقدیرنامه اشتهار به سرآمدی جایزه ملی کیفیت
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1382 - 1383 - 1389
کشور اهدا کننده: ایران
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 1271
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )