تصویر روز
برگزیدگان مسابقه نقاشی ویژه بزرگداشت روز ایمنی و آتش نشانی


به مناسبت هفتم مهرماه روز ایمنی و آتش نشانی، مسابقه نقاشی برگزار گردید.  از آثار ارسالی به این مسابقه تعداد 20 اثر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.  نامبردگان می توانند، از روز شنیه  6 آبان ماه  با مراجعه به دبیرخانه واحد ایمنی و آتش نشانی هدیه خود را دریافت نمایند.

دریافت لیست برگزیدگاننام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 1650
5.5/10 (تعداد آرا 50 نفر )