تصویر روز
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده


آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شرکت فولاد مبارکه  ( سهامي عام ) به شماره ثبت 7841 و شناسه ملي 10260289464  
 
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( سهامی عام ) و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت که به شرح ذيل برگزار ميگردد حضور به هم رسانند .

زمان  : روز چهارشنبه مورخ  24/11/1397 ساعت 09:00
مکان : اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار غدير ، بلوار قائم جنوبي ، جنب دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني ، سالن اجتماعات شرکت تعاوني مصرف کارکنان فولاد مبارکه ( ساختمان نگين نقش جهان )
دستور جلسه
- استماع گزارش هيأت مديره و حسابرس و بازرس قانوني شرکت در خصوص پيشنهاد افزايش سرمايه
- اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه شرکت
- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده  باشد .

سهامداران محترم حقيقي مي توانند با همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملي از ساعت 8 صبح همان روز در محل برگزاري مجمع ، برگه ورود دريافت نمايند .
سهامداران محترم حقوقي و يا نمايندگان آنان ، معرفي نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاري مجمع از طريق نمابر ذيل ارسال و از ساعت 8 صبح روز برگزاري مجمع نسبت به ارائه اصل معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر اقدام و برگه ورود دريافت نمايند .
( توجه : درج شناسه ملی ، شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنین کدملی ، شماره شناسنامه ، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد . )
 
نشاني امور سهام شرکت : اصفهان ، ميدان آزادي ، ابتداي خيابان سعادت آباد ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان ، دفتر امور سهام و مجامع . کدپستی : 8168645497
تلفن : 03152733935  نمابر : 03152733922
 
هيات مديره شرکت فولاد مبارکه (سهامي عام)نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 503
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )