آرشیو اخبار »
ارزیابی کیفی مناقصه ۴۸۳۷۳۱۹۳
ارزیابی کیفی مناقصه های ۴۸۳۲۳۴۳۱ و ۴۸۳۵۲۲۸۰
ارزیابی کیفی مناقصه ۴۸۳۷۴۱۲۵
ارزیابی کیفی مزایده ۹۳۰۴
ارزیابی کیفی مناقصه های ۴۸۳۷۱۱۴۵ و ۴۸۳۷۲۹۱۶
ارزیابی کیفی مناقصه ۴۸۳۵۲۶۳۱
ارزیابی کیفی مناقصه ۹۳۰۱
آرشیو مناقصات و مزایدات »
مناقصه و مزايده
همه مناقصات و مزایدات »
فولاد مبارکه در بورس
وضعیت قیمت
آخرین قیمت درصد تغییر تاریخ به روز رسانی
4,080 0.71 1393/04/22
پیش بینی درآمد  
پیش بینی EPS سرمایه EPS (م.ر) P/E تاریخ اعلام EPS
701 36,000,000 5.74 1392/07/28
 
فولاد مبارکه به وسعت ایران